Konica Minolta otrzymuje Złoty Medal EcoVadis

| 17 maja 2024

Konica Minolta otrzymuje Złoty Medal EcoVadis za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w 2024 r.

Firma znalazła się wśród 5% najlepszych firm we wszystkich branżach.


Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) z dumą ogłasza, że znalazła się wśród 5% najlepszych firm ocenianych przez EcoVadis we wszystkich branżach. Firma otrzymała Złoty Medal (dziewiąty z rzędu) w uznaniu jej osiągnięć w zakresie zrównoważonego rozwoju, co plasuje ją w czołówce firm ocenianych przez EcoVadis w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 
EcoVadis zapewnia wiodące rozwiązanie do monitorowania zrównoważonego rozwoju w globalnych łańcuchach dostaw. Wykorzystując innowacyjne technologie i doświadczenie w zakresie zrównoważonego rozwoju, stara się angażować firmy i pomagać im w stosowaniu zrównoważonych praktyk. Dzięki rzetelnej ocenie wyników uzyskiwanych w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, EcoVadis zapewnia kompleksowe informacje zwrotne, analizy porównawcze i narzędzia, które pozwalają firmom wejść na drogę ciągłego doskonalenia.
 
W trakcie analizy ratingowej firma EcoVadis dokonuje oceny społecznej odpowiedzialność biznesu w czterech kluczowych obszarach - środowisko, prawo pracy i prawa człowieka, etyka i zrównoważony łańcuch dostaw. Raport oceny zrównoważonego rozwoju firmy Konica Minolta przygotowany przez EcoVadis stwierdza, że „firma posiada zaawansowany system zarządzania zrównoważonym rozwojem, który obejmuje wszystkie cztery analizowane obszary."
 
Olaf Jonas, Dyrektor Generalny ds. ESG, Konica Minolta Business Solutions Europe, stwierdził: „Przyznanie medalu przez EcoVadis przez dziewięć kolejnych lat świadczy o naszym globalnym zaangażowaniu w wywieranie pozytywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo poprzez nasze własne inicjatywy i ustalone ramy działania, a także wspieranie celów programów międzynarodowych"
 
Stawianie czoła globalnym wyzwaniom środowiskowym, wsparcie społeczeństwa w ewolucji i rozwoju oraz przyjęcie obywatelskiej odpowiedzialności jako firma to kamienie węgielne polityki środowiskowej, społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) firmy Konica Minolta, która w swoich działaniach kieruje się Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Firma koncentruje się na doskonaleniu zrównoważonego charakteru swojej działalności i swojego miejsca w gospodarce o obiegu zamkniętym, a także na walce z kryzysem klimatycznym i ograniczaniu zanieczyszczeń.

Komunikat Konica Minolta - wersja PDF