Konkurs plastyczny na pracę do kalendarza "Jestem eko" dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

| 18 listopada 2022

Zapraszamy Wszystkie Dzieci i Młodzież z niepełnosprawnościami do udziału w konkursie plastycznym na pracę do kalendarza „Jestem eko”.


ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Konica Minolta Business Solutions Polska

CEL KONKURSU
Celem Konkursu jest:

 1. Zainteresowanie Uczestników tematem ekologii
 2. Kształcenie poczucia znaczenia ekologii i odpowiedzialności ekologicznej

 3. Rozwijanie wyobraźni plastycznej, prezentacja talentów plastycznych dzieci

PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej do kalendarza, która porusza temat ekologii. Format pracy: A4; technika: dowolna.

UCZESTNICY KONKURSU
Zapraszamy dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami do 18 roku życia, uczniów lub uczęszczających do innych placówek kulturalno-oświatowych (klubów kultury, świetlic środowiskowych, szkół) działających na terenie Polski.

CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs zostanie ogłoszony z dniem opublikowania Regulaminu na stronie www Organizatora. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 18 grudnia 2022 roku (liczy się data otrzymania prac przez Organizatora). Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 21 grudnia 2022 roku.

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania konkursu (bez podania przyczyn).

WYBÓR LAUREATÓW
Wyboru Laureatów dokona komisja konkursowa Organizatora w trzyosobowym składzie (Agnieszka Wybranowska – firma Konica Minolta, Dariusz Korzeniowski – firma Antalis Poland, Sara Zych – firma Konica Minolta) w oparciu o przesłane Prace, biorąc pod uwagę następujące kryteria: wartość artystyczna projektu, samodzielność, staranność wykonania, wrażenia artystyczne, kreatywność.

NAGRODY

 1. Wszyscy Uczestnicy, którzy złożą Prace, otrzymają od Organizatora dyplomy.

 2. Dodatkowo Laureaci otrzymają następujące nagrody:

  1. jeden Uczestnik, którego Praca zostanie najwyżej oceniona otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 200 zł (nagroda za pierwsze miejsce), a jego praca ozdobi okładkę kalendarza.

  2. po 6 Uczestników z każdej kategorii wiekowej, o której mowa w pkt 3 poniżej, których Prace zostaną kolejno najwyżej ocenione, otrzyma nagrody rzeczowe o wartości 150 zł (nagrody za drugie miejsca), a ich prace ozdobią strony kalendarza.

  3. po 3 Uczestników z każdej kategorii wiekowej, o której mowa w pkt 3 których Prace zostaną kolejno najwyżej ocenione, otrzyma nagrody rzeczowe o wartości 50 zł (wyróżnienia).

 3. Nagrody opisane w pkt 2 b) i c) powyżej będą przyznawane w następujących kategoriach wiekowych: Kategoria I: 7-12 lat; Kategoria II: 13-18 lat.

 4. Placówka, do której uczęszcza Laureat, o którym mowa w pkt 2 a) otrzyma nagrodę rzeczową o wartości do 5 000 zł.

REGULAMIN KONKURSU

Regulamin Konkursu oraz Karta Zgłoszenia dostępne są do pobrania tutaj.
Wyniki konkursu

 
1 miejsce – okładka kalendarza
Piotr Rudnicki, Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie

 
Laureaci, których prace ozdobią strony kalendarza:
 • Alicja Wojtaszyk, Zespół Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu – Styczeń
 • Maxim Hall, Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu "Przylądek" – Luty
 • Igor Kaczmarek, Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach – Marzec
 • Piotr Łopatnik, Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach – Kwiecień
 • Marta Pawlak, Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach – Maj
 • Kamil Pilecki, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka - Czerwiec
 • Amelia Dolińska, Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach – Lipiec
 • Diana Kośmij, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dzierżoniowie (Dolnośląskie) – Sierpień
 • Wiktor Dułaj, Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie – Wrzesień
 • Filip Tobiszewski, Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie – Październik
 • Mieszko Ataman, Szkoła Podstawowa nr 75 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu – Listopad
 • Jeremi Kowalewski i Michał Wiśniewski, Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu "Przylądek" – Grudzień
Wyróżnieni:
 • Oliwia Budzińska, Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie
 • Solomiia Prokipchuk, Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach
 • Apolonia Czajka, Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach
 • Klaudia Mucha, Zespół Szkół Specjalnych im. J. Brzechwy w Szamotułach
 • Jessica Przybylak,  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dzierżoniowie (Dolnośląskie)
 • Zbigniew Bartniak, Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach