II edycja Konkursu dla grafików na okładkę książki uszlachetnioną w technologii 3D Touch

Zapraszamy do udziału w II edycji Konkursu dla grafików na okładkę książki uszlachetnioną w technologii 3D Touch!


ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Totem.com.pl.
Współorganizatorem konkursu jest Konica Minolta Business Solutions Polska oraz firma PC Print – wyłączny przedstawiciel firmy Leonhard Kurz w Polsce.


CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest: 

 1. promocja nowoczesnego projektowania okładek książek 
 2. promocja nowych, szerokich możliwości w zakresie druku i uszlachetnień  
 3. edukacja związaną z procesem przygotowania plików do druku i uszlachetnień 


PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy graficznej w formie okładki dowolnej książki (dowolny tytuł, autor, tematyka, dopuszczalne także fikcyjne).  

Okładka książki powinna zawierać wszelkie elementy przynależne zwyczajowo okładce, takie jak: 

 • tytuł dzieła (także na grzbiecie okładki), 
 • nazwisko autora lub autorów (także na grzbiecie okładki), 
 • nazwa wydawnictwa i/lub logo wydawnictwa, 
 • cena książki oraz kod kreskowy, 
 • kod ISBN (może być fikcyjny), 
 • teksty informacyjne lub promocyjne (opcjonalnie). 

Projekt okładki musi uwzględniać projekt uszlachetnień druku możliwych do wykonania przy użyciu maszyny MGI JetVarnish 3D, czyli w technologii 3D Touch.  

Wymagane jest, aby projekt zawierał minimum uszlachetnienia w postaci lakieru 3D oraz folii metalizowanej. 


UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany zarówno do osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jak i do osób fizycznych, w szczególności studentów kierunków artystycznych, grafików, grafików komputerowych, osób zajmujących się DTP, pasjonatów grafiki, a także do wydawnictw. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, spełniająca powyższy warunek, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełnia kryteria określone w niniejszym Regulaminie. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Współorganizatorów i Patrona oraz członkowie ich rodzin.

CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs zostanie ogłoszony z dniem opublikowania Regulaminu na stronie www Organizatora. 

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 29 sierpnia 2021 roku (liczy się data otrzymania prac przez Organizatora). 

Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 14 października 2021 roku

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania konkursu (bez podania przyczyn). 


NAGRODY

Nagroda główna za 1. miejsce: 5000 zł

2. miejsce: 3000 zł
3. miejsce: 2000 zł 
pięć równorzędnych wyróżnień: 1000 zł każde


REGULAMIN KONKURSU

Zaktualizowany Regulamin Konkursu, Karta Zgłoszenia dostępne są do pobrania poniżej.

JURY KONKURSU

Zwycięzca Konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną wyłonieni przez jury w składzie: 

 • Maria Magdalena Kurpik - historyk plakatu i wykładowca akademicki, 
 • Lech Majewski - Kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 
 • Andrzej Palacz - redaktor naczelny magazynu “Wydawca” i portalu wydawca.com.pl,
 • Georgij Petriaszwili - Kierownik Zakładu Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej, 
 • Michał Rejnowski – Prezes Totem.com.pl
 • Tomasz Skonieczny - przedstawiciel firmy PC Print,
 • Mateusz Woźniak – Dyrektor Działu Rozwiązań Produkcyjnych w Konica Minolta Business Solutions Polska  


 

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową dostępny jest tutaj

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pobierz regulamin konkursu
ORGANIZATOR

logo_rgb.jpg
WSPÓŁORGANIZATOR

1280px-Logo_Konica_Minolta-svg.png
WSPÓŁORGANIZATOR

pcprint_stopka_logo.png
PATRON ME​DIALNY

LOGOWYD.jpg