Twój sprzęt serwerowy jest przestarzały!

W jaki sposób Windows Server 2008/R2 EoS nie stanowi JEDYNEGO ryzyka w Twoim środowisku?

Skontaktuj się z nami już teraz

 

Po 14 stycznia 2020 r. nie będzie więcej aktualizacji zabezpieczeń w systemach Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2, przez co systemy działające na tych systemach operacyjnych zaczną przyciągać zagrożenia bezpieczeństwa cybernetycznego – w konsekwencji narażając przedsiębiorstwa na ryzyko. Cyberprzestępcy z pewnością wiedzą o tym wydarzeniu i będą próbowali wykorzystać tę słabość w podatnych środowiskach. Tak stało się dwa lata temu w przypadku ataku przeprowadzonego z zastosowaniem oprogramowania typu ransomware pod nazwą WannaCry, przy pomocy którego wykorzystywano organizacje, które nie dokonywały poprawek lub korzystały z systemu operacyjnego firmy Microsoftu nieobjętego wsparciem. Oprogramowanie WannaCry wykorzystywało wrażliwe systemy i infekowało je oprogramowaniem typu ransomware, co spowodowało szkody szacowane na 4 miliardy dolarów.
 


Starzenie się sprzętu zwiększa ryzyko nieplanowanego przestoju


Co więcej, aplikacje biznesowe, takie jak Microsoft SQL Server czy Microsoft Exchange Server, mają zwykle znaczenie kluczowe dla działalności biznesowej. Uruchomienie tych aplikacji w systemie Server 2008/R2 nie tylko naraża przedsiębiorstwa na ryzyko związane z bezpieczeństwem. Również brak wsparcia ze strony dostawców może mieć poważny wpływ na wydajność w połączeniu z nieplanowanym przestojem. Wyobraź sobie, że jesteś właścicielem firmy, a Twoja aplikacja płacowa działa na platformie serwerowej, która ma ponad jedenaście lat. Nie tylko system operacyjny serwera nie jest już zabezpieczony – istnieje duże prawdopodobieństwo, że sprzęt również nie jest objęty gwarancją, ma ponad siedem lat, charakteryzują go braki wydajności i nieplanowane przestoje. Bez wsparcia producenta przywrócenie starego systemu i uruchomienie go po awarii sprzętu będzie stanowić wyzwanie, przedłużając czas potrzebny na przywrócenie funkcjonowania systemu biznesowego.


Nieplanowane przestoje i konserwacja zwiększają koszty dla firm


Firma International Data Corporation (IDC) szacuje, że w przypadku sprzętu serwerowego mającego trzy lata następuje wzrost nieplanowanych przestojów o 62%. Organizacje tracą nawet do 39% maksymalnej wydajności, a koszty zaczynają dramatycznie wzrastać zarówno w zakresie zarządzania aplikacjami, jak również administracji serwerów. Ma to bezpośredni wpływ na działalność biznesową i wydatki, a im dłużej starzejący się sprzęt pozostaje w środowisku, tym większe jest ryzyko przedłużających się okresów nieplanowanych przestojów.
 

Starzejąca się infrastruktura IT stanowi największą przeszkodę na drodze do innowacji i transformacji cyfrowej


W przypadku sprzętu nieobjętego gwarancją i starzejącego się, koszty napraw i konserwacji również wzrastają wykładniczo z każdym rokiem, w którym serwer pozostaje w użyciu. Kiedy serwer nie jest objęty gwarancją, a w systemie następuje awaria, od dołożenia wszelkich starań przez dostawców zależy znalezienie dostępnej części oraz wysłanie technika w celu jej wymiany. Generuje to również dodatkowe koszty dla już ograniczonych budżetów IT. Utrzymanie działania starego sprzętu najprawdopodobniej odciąga Twoją uwagę jako właściciela firmy od transformacji, a zamiast tego pochłania czas na zarządzanie rosnącym długiem IT spowodowanym starzeniem się infrastruktury. Starzenie się sprzętu skutkuje szeregiem kosztów utraconych korzyści. Korzystanie ze starszych wersji oprogramowania prowadzi do spadku wydajności i utraty możliwości konsolidacji i poprawy niezawodności, które zapewnia nowoczesna infrastruktura serwerowa.


Istotne wydarzenia wywierają na MŚP presję do działania

 

Ze względu na ograniczenia budżetowe przed dokonaniem inwestycji w infrastrukturę IT, MŚP często czekają na istotne wydarzenie. Koniec okresu wsparcia dla systemu Windows Server 2008/R2 w połączeniu ze starzeniem się sprzętu komputerowego stanowią wydarzenia zazębiające się, a przedsiębiorstwa odczuwają presję do działania oraz modernizacji sprzętu i oprogramowania.
 

Z każdym odświeżaniem sprzętu możliwe jest jednoczesne uruchomienie o 30% większej ilości aplikacji na tym samym urządzeniu. Co więcej, nowsze generacje serwerów pozwalają na większą gęstość ulokowania maszyn wirtualnych, co oznacza, że aplikacje biznesowe charakteryzujące się dużym obciążeniem mogą być uruchamiane w środowisku wirtualnym. Ponieważ systemy te są potężniejsze, zapotrzebowanie na ilość licencji na oprogramowanie może maleć i możliwe jest rozważenie platformy rozproszonej.


Serwery lokalne przeważają


Jakie są więc opcje dla przedsiębiorstw? Konica Minolta oferuje szeroki wachlarz usług w chmurze, pomagając klientom w przekształcaniu ich firm. Najczęściej słyszymy i rozmawiamy o przenoszeniu infrastruktury lub aplikacji do chmury, ale faktem jest, że 98% wszystkich firm nadal dysponuje serwerami lokalnymi. Może być to pojedyncza starsza aplikacja, która nie posiada rozwiązania SaaS, lub środowisko hybrydowe, w którym Active Directory lub serwer druku może pozostać na miejscu. Istnieje niezliczona ilość powodów, dla których firma może zachowywać część swojej infrastruktury na miejscu, i dlatego tak wiele z nich jest pozytywnie nastawionych do lokalnej obecności niektórych serwerów. 20% firm zwiększyło w tym roku wydatki na samodzielne serwery fizyczne, a 30% planuje zwiększenie liczby lokalnych serwerów fizycznych. Konwergentna technologia IT – system grupujący wiele serwerów, urządzeń sieciowych, pamięci masowych oraz usług administracji i zarządzania w jeden zoptymalizowany pakiet informatyczny – również zyskuje na popularności. Zapewnia to większą wartość dodaną dla małych firm, które chcą zredukować przestrzeń zajmowaną przez IT i konsolidować koszty w większym stopniu.


Nadszedł czas - możliwości innowacji są ogromne

 

Krótko mówiąc, NADSZEDŁ CZAS. Firmy muszą działać szybko. Dla firm, które nie podtrzymują swojej pozycji w zakresie bezpieczeństwa i nie stabilizują niezawodności sprzętu wzrasta ryzyko dla produktywności użytkowników oraz danych klientów związane z brakiem dostępności oraz narażeniem. Możliwości w zakresie innowacji i transformacji są nieograniczone, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów i konsolidacji infrastruktury IT i operacji związanych z technologiami informacyjnymi. W ramach natychmiastowej pomocy możemy poprowadzić Cię w tym kierunku już dziś!