Cyfryzacja firmy szansą na rozwój

Warszawa | 5 listopada 2019

Procesy realizowane w formie elektronicznej to konieczność w rzeczywistości cyfrowej. Takie podejście stwarza szansę na osiągnięcie lepszej efektywności i zwiększenie konkurencyjności.


Digitalizacja obejmuje wszystkie dziedziny życia i gospodarki. Trudno wyobrazić sobie dzisiaj świat bez mobilnych rozwiązań jak e-mail, komunikatory internetowe, smartfony czy laptopy. Zmienia się środowisko pracy, zacieśniają wzajemne powiązania przedsiębiorstw i klientów. Konsumenci najczęściej oczekują możliwości komunikacji z wybranym dostawcą za pośrednictwem internetu. Tam też szukają też nowych partnerów biznesowych


- Bez cyfrowej strategii biznes nie może efektywnie się rozwijać. Obecnie sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem każdej wielkości wymaga nowoczesnych narzędzi, wspomagających przetwarzanie i analizę informacji – uważa Mateusz Macierzyński, menedżer ds. systemów ITS w firmie Konica Minolta.Ucyfrowienie wniosło rewolucyjne zmiany w społeczeństwach i gospodarkach, a firmy, aby sprostać rosnącym wyzwaniom, powinny szukać nowatorskich rozwiązań.


Cyfryzacja szansą na rozwój

Cyfryzacja szansą na rozwój

Digitalizacja jest procesem złożonym. Wymaga od kierujących przedsiębiorstwem określenia wizji i celu. W proces zmian muszą być też zaangażowani pracownicy, którzy nowe rozwiązania będą wykorzystywać. Dotyczy to właściwie każdego podmiotu, niezależnie od jego wielkości. Konica Minolta proponuje firmom rozwiązanie Workplace Hub - składa się na nie sprzęt, oprogramowanie oraz zestaw usług. Dostępne w ramach tego systemu autorskie narzędzia Workplace Go i Workplace Doc zapewniają zautomatyzowane przetwarzanie informacji i dokumentów oraz digitalizację i usprawnienie wybranych procesów biznesowych. Oprogramowanie to może być zintegrowane z systemami finansowo-księgowymi, sprzedażowymi, a także kadrowo-płacowymi. - Workplace Hub to prawdziwy wirtualny pracownik, który w cyfrowym świecie biznesu odnajduje się jak nigdy. Kompleksowo i proaktywnie łączy usługi IT, sprzęt i oprogramowanie w jeden sprawny organizm. Workplace Hub rozwiąże skomplikowane kwestie z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego, czy digitalizacji, co ważne w obecnej sytuacji rynku pracy, gdzie przedsiębiorstwom nie jest łatwo zatrudnić wykwalifikowanego informatyka. - dodaje Mateusz Macierzyński z Konica Minolta. Dzięki Workplace Hub nawet małe i średnie firmy zyskują dostęp do narzędzi obecnych do tej pory głównie w największych przedsiębiorstwach.


Każda zmiana, w tym cyfryzacja, powinna wynikać z konkretnych potrzeb biznesowych. Ułatwia to wybór adekwatnych rozwiązań, które następnie będą prowadzić do realizacji wyznaczonego celu. Inwestowanie w technologię cyfrową pozwala optymalizować procesy, które staną się szybsze i bardziej wydajne. Firmy zyskują nowe możliwości rozwoju oraz czas, który mogą spożytkować na poprawę konkurencyjności.

Polska na tle Europy

Polska na tle Europy

Komisja Europejska od 2015 roku monitoruje konkurencyjność cyfrową państw członkowskich. W opublikowanym za 2019 rok raporcie dotyczących indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) Polska zajęła 25 miejsce wśród 28 krajów, wyprzedzając Grecję, Bułgarię i Rumunię. Co prawda, w ciągu ostatnich kilku lat wynik naszego kraju poprawił się, ale wzrosła też średnia w całej Unii Europejskiej. Dlatego Polsce nie udało się awansować w rankingu ogólnym.


Jeśli chodzi o wdrażanie technologii cyfrowej w przedsiębiorstwach, Polska zajmuje 26 miejsce wśród krajów UE. Sprzedaż w internecie prowadzi 12% firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw. To więcej niż w poprzednim badaniu DESI, ale nadal poniżej unijnej średniej, która wynosi 17%. Średnio 7% obrotów MŚP stanowi sprzedaż internetowa. Z elektronicznych narzędzi wymiany informacji korzysta 26% przedsiębiorstw. Tutaj nastąpił postęp, bo w 2016 roku wskaźnik ten miał 21%.


Wśród kluczowych osiągnięć naszego kraju autorzy raportu wyróżniają cyfrową transformację opieki zdrowotnej. Uwagę przyciągnął pilotażowy projekt e-recept i skierowań elektronicznych oraz system elektronicznych zwolnień chorobowych. Od 1 stycznia 2020 e-recepty staną się obowiązkowe w całym kraju, rok później taki wymóg ma również dotyczyć skierowań elektronicznych. Z raportu wynika też, że większy wysiłek w cyfryzację powinna włożyć administracja. Pod względem cyfrowych usług publicznych Polska zajmuje 23 miejsce w UE, znacznie poniżej średniej unijnej. Dlatego zapewne z usług administracji elektronicznej aktywnie korzysta tylko połowa użytkowników internetu w Polsce.