INFORMACJA  NT. KONKURSU NA OKŁADKĘ KSIĄŻKI USZLACHETNIONĄ W TECHNOLOGII 3D TOUCH

Warszawa | 25 sierpnia 2020

INFORMACJA  NT. KONKURSU NA OKŁADKĘ KSIĄŻKI USZLACHETNIONĄ W TECHNOLOGII 3D TOUCH Z DNIA 25.08.2020 R.  o zmianie regulaminu konkursu i uchwaleniu tekstu jednolitego.
1. Na podstawie § 14 ust. 1 regulaminu Konkursu na okładkę książki uszlachetnioną w technologii 3D Touch w treści regulaminu wprowadza się następujące zmiany:

a). § 5 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: "Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 25 października 2020 roku (liczy się data otrzymania prac przez Organizatora)".

b). § 5 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: "Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 24 listopada 2020 roku".

c). § 7 ust. 9 otrzymuje nowe brzmienie: "Prace muszą zostać zgłoszone przez platformę WeTransfer (https://wetransfer.com/, adres e-mail: konkurs@totem.com.pl) lub - w przypadku prac nie przekraczających 20 MB - via mail na adres: 
konkurs@totem.com.pl lub na nośniku danych (pendrive) na adres siedziby Organizatora przy ul. Jacewskiej 89, 88-100 Inowrocław z dopiskiem “Konkurs” do dnia 25 października 2020 r."

   d). § 8 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: "5. Jury zbierze się do dnia 20 listopada 2020 roku i spośród prac, o których mowa w pkt. 3 i 4 powyżej, wybierze pracę nagrodzoną nagrodą główną, drugie i trzecie miejsce oraz 5 wyróżnień."

e). usuwa się  § 10 ust. 5 o treści: "Rzeczowe nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę."

f).  § 10 ust. 7 otrzymuje brzmienie: "Nagroda główna oraz nagrody 2. i 3. miejsca zostaną wręczone Laureatom podczas wystawy pokonkursowej, o której mowa w §11, pkt. 4. W przypadku, gdy zorganizowanie wystawy nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora i Współorganizatora (np. z powodu obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych) w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, wypłata nagród nastąpi na rachunki bankowe laureatów w terminie 21 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu".

g). § 10 ust. 6 oraz § 10 ust. 7 uzyskują numerację odpowiednio § 10 ust. 5 oraz § 10 ust. 6.

h). § 11 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: "Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 24 listopada 2020 roku na stronach internetowych https://www.totem.com.pl/, https://www.konicaminolta.pl/ i https://wydawca.com.pl/, a także na profilach Organizatora, Współorganizatora oraz Patrona w mediach społecznościowych (np. na Facebooku, LinkedInie)."

i). § 11 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: "4. Organizator, w ramach promocji Konkursu, wspólnie z Współorganizatorem oraz Partnerem, przygotuje wystawę pokonkursową, prezentującą wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace." 

2. W pozostałym zakresie treść Regulaminu pozostaje bez zmian.

3. Wprowadza się tekst jednolity Konkursu na okładkę książki uszlachetnioną w technologii 3D Touch uwzględniający zmiany określone w pkt. 1 niniejszej informacji.

4. Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji na stronach internetowych  https://www.totem.com.pl/, https://www.konicaminolta.pl/, https://wydawca.com.pl/.

Więcej informacji o konkursie na stronie: https://www.konicaminolta.pl/pl-pl/konkurs

 

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową dostępny jest tutaj

 

 
 
 
 

Pobierz regulamin konkursu
konkurs2

ORGANIZATOR

totem_logo_pl.jpg

WSPÓŁORGANIZATOR

1280px-Logo_Konica_Minolta-svg.png
 
 
 
 
 

PATRON MEDIALNY


LOGOWYD.jpg