Konkurs plastyczny na pracę do kalendarza "Jestem eko" dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

| 18 listopada 2022

Zapraszamy Wszystkie Dzieci i Młodzież z niepełnosprawnościami do udziału w konkursie plastycznym na pracę do kalendarza „Jestem eko”.


ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Konica Minolta Business Solutions Polska

CEL KONKURSU
Celem Konkursu jest:

 1. Zainteresowanie Uczestników tematem ekologii
 2. Kształcenie poczucia znaczenia ekologii i odpowiedzialności ekologicznej

 3. Rozwijanie wyobraźni plastycznej, prezentacja talentów plastycznych dzieci

PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej do kalendarza, która porusza temat ekologii. Format pracy: A4; technika: dowolna.

UCZESTNICY KONKURSU
Zapraszamy dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami do 18 roku życia, uczniów lub uczęszczających do innych placówek kulturalno-oświatowych (klubów kultury, świetlic środowiskowych, szkół) działających na terenie Polski.

CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs zostanie ogłoszony z dniem opublikowania Regulaminu na stronie www Organizatora. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 18 grudnia 2022 roku (liczy się data otrzymania prac przez Organizatora). Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 21 grudnia 2022 roku.

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania konkursu (bez podania przyczyn).

WYBÓR LAUREATÓW
Wyboru Laureatów dokona komisja konkursowa Organizatora w trzyosobowym składzie (Agnieszka Wybranowska – firma Konica Minolta, Dariusz Korzeniowski – firma Antalis Poland, Sara Zych – firma Konica Minolta) w oparciu o przesłane Prace, biorąc pod uwagę następujące kryteria: wartość artystyczna projektu, samodzielność, staranność wykonania, wrażenia artystyczne, kreatywność.

NAGRODY

 1. Wszyscy Uczestnicy, którzy złożą Prace, otrzymają od Organizatora dyplomy.

 2. Dodatkowo Laureaci otrzymają następujące nagrody:

  1. jeden Uczestnik, którego Praca zostanie najwyżej oceniona otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 200 zł (nagroda za pierwsze miejsce), a jego praca ozdobi okładkę kalendarza.

  2. po 6 Uczestników z każdej kategorii wiekowej, o której mowa w pkt 3 poniżej, których Prace zostaną kolejno najwyżej ocenione, otrzyma nagrody rzeczowe o wartości 150 zł (nagrody za drugie miejsca), a ich prace ozdobią strony kalendarza.

  3. po 3 Uczestników z każdej kategorii wiekowej, o której mowa w pkt 3 których Prace zostaną kolejno najwyżej ocenione, otrzyma nagrody rzeczowe o wartości 50 zł (wyróżnienia).

 3. Nagrody opisane w pkt 2 b) i c) powyżej będą przyznawane w następujących kategoriach wiekowych: Kategoria I: 7-12 lat; Kategoria II: 13-18 lat.

 4. Placówka, do której uczęszcza Laureat, o którym mowa w pkt 2 a) otrzyma nagrodę rzeczową o wartości do 5 000 zł.

REGULAMIN KONKURSU

Regulamin Konkursu oraz Karta Zgłoszenia dostępne są do pobrania tutaj.