Konkurs "Kartka Świąteczna" dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością

| 14 grudnia 2021

Zapraszamy Wszystkie Dzieci i Młodzież z Niepełnosprawnością do udziału w konkursie „Kartka Świąteczna”


ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Konica Minolta Business Solutions Polska

CEL KONKURSU
Celem Konkursu jest:
    1. Przybliżenie i zainteresowanie dzieci tradycją związaną z Bożym Narodzeniem,
    2. Kształcenie poczucia wartości dziedzictwa kulturowego i odpowiedzialności za jego trwanie, 
    3. Rozwijanie wyobraźni plastycznej, prezentacja talentów plastycznych wśród dzieci.

PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy graficznej w formie kartki w formacie A5 w dowolnej technice. Kartka powinna nawiązywać tematyką do tradycji, zwyczajów jak i nastroju Świąt Bożego Narodzenia. 

UCZESTNICY KONKURSU
Zapraszamy dzieci i młodzież niepełnosprawnych do 25 roku życia, uczniowie lub uczęszczający do innych placówek kulturalno-oświatowych (klubów kultury, świetlic środowiskowych, szkół) działających na terenie Polski.

CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs zostanie ogłoszony z dniem opublikowania Regulaminu na stronie www Organizatora. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 21 grudnia 2021 roku (liczy się data otrzymania prac przez Organizatora). Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 22 grudnia 2021 roku.
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania konkursu (bez podania przyczyn).

NAGRODY
  1. Wszyscy Uczestnicy, którzy złożą Prace, otrzymają od Organizatora dyplomy.
  2. Dodatkowo Laureaci otrzymają następujące nagrody:
    1. jeden Uczestnik, którego Praca zostanie najwyżej oceniona otrzyma nagrodę rzeczową o wartości do 150 zł (nagroda za pierwsze miejsce).
    2. po 3 Uczestników z każdej kategorii wiekowej, o której mowa w pkt 3 poniżej, których Prace zostaną kolejno najwyżej ocenione, otrzyma nagrody rzeczowe o wartości do 80 zł (nagrody za drugie miejsca)
    3. po 5 Uczestników z każdej kategorii wiekowej, o której mowa w pkt których Prace zostaną kolejno najwyżej ocenione, otrzyma nagrody rzeczowe o wartości do 50 zł (wyróżnienia).
  3. Nagrody opisane w pkt 2.2 i 2.3 powyżej będą przyznawane w następujących kategoriach wiekowych: Kategoria I: 7-12 lat Kategoria II: 12-18 lat oraz Kategoria III: 18-25 lat.
  4. Placówka, do której uczęszcza Laureat, o którym mowa w pkt 2.1 otrzyma nagrodę rzeczową o wartości do 5 000 zł. 

REGULAMIN KONKURSU
Zaktualizowany Regulamin Konkursu, Karta Zgłoszenia dostępne są do pobrania tutaj.