PlanetPress Virtual Stationery


Zwiększenie wydajności i elastyczności procesów drukowania.


Niezliczone firmy z każdej branży nadal korzystają z wydrukowanych uprzednio materiałów biurowych, pomimo znacznych kosztów i negatywnego wpływu na środowisko naturalne wynikającego z braku elastyczności, konieczności utrzymywania zapasów, nadwyżek wydruków i zmarnowanego czasu. Dzięki natychmiastowej dostępności wirtualnych materiałów biurowych, PlanetPress Virtual Stationery może rozwiązać wszystkie te problemy.


Przepływ pracy w PlanetPress Virtual Stationery

PlanetPress Virtual Stationery

PlanetPress Virtual Stationery

Szablony

  • Pliki PDF zamiast drukowanych materiałów biurowych
  • Papier zwykły z dowolnej tacy
  • Przydzielanie i wirtualne ładowanie różnych rodzajów materiałów biurowych
  • Konfiguracja oparta na serwerze poprzez interfejs sieciowy
  • Automatyczne pobieranie zapewniające zoptymalizowany wydruk 
  • Drukowanie z dowolnej aplikacji systemu Windows
  • Minimalizacja kosztów ogólnych IT

Pobierz broszurę dotyczącą produktu, aby mieć wszystkie informacje pod ręką.

PlanetPress Virtual Stationery - broszura
PlanetPress_Virtual_Stationery_print-automation

Skontaktuj się

Skontaktuj się