AccurioPro Flux Essential

JEDYNE OPROGRAMOWANIE PRZYGOTOWAWCZE, JAKIEGO BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ


Inteligentne funkcje drukowania, w tym szablony i rozdzielanie kolorów, oszczędzają czas i nakłady finansowe użytkownika, zapewniając wszystkie funkcje potrzebne do wydajnych procesów przygotowania do druku. Automatyzacja powtarzających się zadań i scentralizowane sterowanie wszystkimi maszynami produkcyjnymi zwielokrotnia wydajność drukarni.


AccurioPro Flux Essential dysponuje wstępnie zdefiniowanym zestawem schematów nakładania (takich jak broszury, gang-up, itp.), które automatyzują wcześniej podatne na błędy zadanie układania kilku stron na jednym arkuszu. Funkcja ta ułatwia również tworzenie indywidualnych formatów papieru i podpisów w celu tworzenia niestandardowych produktów druku, takich jak broszury dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Użytkownicy korzystają z maksymalnej łatwości obsługi i oszczędzają sporo czasu.


Operatorzy muszą tylko raz skonfigurować szablony, co oznacza duże oszczędności czasu na powtarzalnej pracy przed rozpoczęciem druku. Mogą oni wybierać spośród szerokiej gamy inteligentnych funkcji drukowania w celu zarządzania wszystkimi przychodzącymi zadaniami. Dostępne są zaawansowane funkcje przygotowawcze do profesjonalnej edycji zadań. Późna edycja zadań zwiększa elastyczność drukarni, podczas gdy impozycja upraszcza i przyspiesza długie zadania związane z układaniem kilku stron na jednym arkuszu.


Zarządzanie pracami przygotowawczymi nigdy nie było tak płynne i łatwe.


Najbardziej profesjonalna edycja, którą można znaleźć


Prowadzisz własną firmę poligraficzną — a może własną drukarnię?Jako dostawca usług poligraficznych masz świadomość, że aby produkować i dostarczać wysokiej jakości produkty poligraficzne w jak najkrótszym czasie, potrzebujesz najlepszych produktów poligraficznych na świecie.


Nie chcesz tracić czasu na powtarzalne zadania, których zazwyczaj wymaga konfiguracja podobnych zadań wydruku. Wykonywanie tej pracy ręcznie jest czasochłonne, niewygodne i generuje niepotrzebne koszty, ponieważ wymaga większych nakładów pracy. Chcesz zorganizować produkcję poligraficzną w najbardziej efektywny i ekonomiczny sposób, zawsze wykorzystując najlepiej dopasowane urządzenie wyjściowe do realizacji każdego zadania.


Podział zadań na osobne wydruki kolorowe i monochromatyczne jest często najbardziej opłacalnym podejściem. Aby to zrobić, potrzeba profesjonalnego oprogramowania, które może również uwzględniać prośby klientów o późniejsze zmiany. W ten sposób zawsze będziesz reagować z maksymalnym profesjonalizmem i elastycznością oraz będziesz w stanie dotrzymać nawet najbardziej napiętych terminów realizacji.


Profesjonalne oprogramowanie przygotowawcze umożliwia wprowadzanie zmian w ustawieniach zadań drukowania w ostatniej chwili tuż przed wysłaniem zadania do produkcji. Dzięki odpowiedniej aplikacji przygotowawczej wstawianie arkuszy zakładek, usuwanie stron lub dodawanie skomplikowanych szczegółów przetwarzania zadań, takich jak wykańczanie w formie broszury, impozycja, dzielenie kolorów czy znaki cięcia tuż przed drukowaniem przestają być problemem. Dzięki podglądowi w czasie rzeczywistym, natychmiast widzisz wszelkie zmiany wprowadzone do zadania. Pozwala to zaoszczędzić cenny czas, ponieważ nie trzeba już generować wydruków próbnych.


Szablony impozycji profesjonalnego oprogramowania przygotowawcze zwiększają ogólną wydajność, funkcja rozdzielania kolorów zwiększa rentowność, a funkcje późnej edycji zadań skracają czas reakcji i zwiększają elastyczność.


AccurioPro Flux – rozwiązanie automatyzujące przepływ druku firmy Konica Minolta

Skalowalność zapewniająca pełną elastyczność – AccurioPro Flux to wysoce skalowalny pakiet oprogramowania, który udostępnia szeroką gamę narzędzi dla organizacji, automatyzacji oraz optymalizacji całości przepływu prac związanych z drukiem w firmie.

Przepływ pracy w Accurio Pro Flux Essential

Zwiększ swoją ogólną elastyczność, wydajność i konkurencyjność

Zwiększ swoją ogólną elastyczność, wydajność i konkurencyjność

AccurioPro Flux Essential to oprogramowanie firmy Konica Minolta przeznaczone do automatyzacji procesów przygotowania do druku i profesjonalnego obiegu dokumentów. System, zoptymalizowany pod kątem stosowania w centralnych działach reprograficznych (CRD) i wewnętrznych drukarniach organizacji publicznych, uniwersytetów i korporacji, zapewnia funkcjonalność niezbędną do minimalizacji kosztów i maksymalizacji zwrotu z inwestycji.


AccurioPro Flux Essential zapewnia dostawcom usług poligraficznych i menedżerom centralnych działów reprograficznych (CRD) wydajną funkcję szablonów. Operatorzy muszą tylko raz skonfigurować szablony, co oznacza duże oszczędności czasu na powtarzalnej pracy przygotowania do druku. Mogą oni wybierać spośród szerokiej gamy inteligentnych funkcji drukowania w celu zarządzania wszystkimi przychodzącymi zadaniami.


Dostępne są zaawansowane funkcje przygotowawcze do profesjonalnej edycji zadań. Późna edycja zadań zwiększa elastyczność drukarni, podczas gdy impozycja upraszcza i przyspiesza długie zadania związane z układaniem kilku stron na jednym arkuszu.

AccurioPro Flux Essential

AccurioPro Flux Essential

Opcje AccurioPro Flux Essential


  • Flux Raster Editor
    Ten zaawansowany edytor umożliwia edycję dokumentów w oparciu o obrazy/rastry. Umożliwia typowe operacje edycji obrazów (np. usuwanie plamek, eliminacja przekosu, pędzel, wymazywanie, rysowanie linii, wypełnianie) w przypadku pojedynczych i wielu stron.


Jakich korzyści może oczekiwać Twoja firma w związku z wprowadzeniem rozwiązań przygotowawczych firmy Konica Minolta?


  • KONIEC MARNOWANIA CZASU: Nie poświęcaj czasu na powtarzalne zadania, które zazwyczaj wiążą się z konfigurowaniem podobnych zadań druku. Wykonywanie tej pracy ręcznie jest czasochłonne, niewygodne i generuje niepotrzebne koszty, ponieważ wymaga większych nakładów pracy.
  • LEPSZA ORGANIZACJA: Uporządkuj produkcję w najbardziej wydajny i ekonomiczny sposób, wykorzystując najbardziej odpowiednie urządzenia wyjściowe do realizacji każdego zadania. Podział zadań na pojedyncze wydruki kolorowe i monochromatyczne często jest najbardziej opłacalnym podejściem;
  • NAJLEPSZE OPROGRAMOWANIE W BRANŻY: Profesjonalne oprogramowanie uwzględnia prośby klientów o późne zmiany, dzięki czemu możesz reagować z maksymalną elastycznością i dotrzymywać nawet najbardziej napiętych terminów realizacji;
  • POZOSTAWIANIE ZMIAN NA OSTATNIĄ CHWILĘ: Profesjonalne oprogramowanie przygotowawcze umożliwia wprowadzanie zmian w ustawieniach zadań drukowania w ostatniej chwili tuż przed wysłaniem zadania do produkcji.Dzięki odpowiedniej aplikacji przygotowawczej możesz wstawiać arkusze zakładek, usuwać strony oraz dodawać skomplikowane szczegóły przetwarzania zadań, takie jak wykańczanie w formie broszury, impozycja, dzielenie kolorów czy znaki cięcia tuż przed drukowaniem.
  • PODGLĄD KAŻDEJ ZMIANY: Podgląd w czasie rzeczywistym pozwala na natychmiastowe wyświetlenie zmian w zadaniu, oszczędzając cenny czas, ponieważ nie ma konieczności realizacji wydruków próbnych;
  • WŁĄCZENIE SZABLONÓW DO PROCESU PRODUKCYJNEGO: Szablony impozycji stosowane w profesjonalnym oprogramowaniu przygotowawczym zwiększają ogólną wydajność;
  • FUNKCJA ROZDZIAŁU KOLORÓW: Rozdział kolorów zwiększa rentowność, a edycja zadania na późnym etapie skraca czas reakcji i maksymalizuje elastyczność.

Pobierz broszurę dotyczącą produktu, aby mieć wszystkie informacje pod ręką.

AccurioPro Flux Essential - broszura
AccurioPro_Flux_Essential_Make-ready_datasheet thumbnail

Skontaktuj się

Skontaktuj się