Pcounter


Serwerowe oprogramowanie księgowe z zarządzaniem wycenami i wszechstronnymi funkcjami odzyskiwania kosztów.


Jako zaawansowane, serwerowe rozwiązanie do zarządzania drukarkami i rozliczeniami, Pcounter pomaga przedsiębiorstwom i organizacjom edukacyjnym dokładnie monitorować wykorzystanie wszystkich drukarek sieciowych i przypisywać koszty drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania do projektów, działów, użytkowników i kont klientów. Różne opcjonalne moduły Pcounter zapewniają elastyczne możliwości indywidualizacji.


Przepływ pracy w Pcounter

Pcounter

Pcounter

Centralne zarządzanie użytkownikami i rolami

 • Centralna baza danych
 • Integracja z katalogami użytkowników
 • Szablony uprawnień
 • Scentralizowane zarządzanie uwierzytelnianiem

Zarządzanie budżetem i limitami

 • Łatwe przydzielanie limitów
 • Okresowe resetowanie limitów
 • Terminal przeładunku gotówki (opcjonalnie)
 • Moduł Pcounter Web Cashier (opcjonalnie)
 • Moduł Pcounter Web Pay (opcjonalnie)

Przypisywanie kosztów i obciążanie zwrotne

 • Podstawowe rozliczenia i monitoring druku
 • Zaawansowane rozliczanie drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania
 • Automatyczne śledzenie
 • Zarządzanie tabelami cen
 • Pcounter Workstation Manager

Dokładne raportowanie produkcji i kosztów

 • Tworzenie raportów
 • Eksport zgłoszonych danych
 • Moduł Pcounter Web Report (opcjonalnie)

Moduły dodatkowe

 • Pcounter Embedded
  Osobisty dostęp do kolejki druku poprzez ekran dotykowy bizhub; na wyświetlaczu urządzenia znajdują się funkcje, takie jak uwierzytelnianie użytkownika, drukowanie na żądanie i rozliczanie.
 • Pcounter WebPay
  Umożliwia użytkownikom doładowanie konta przez Internet bez angażowania personelu; jest to ważna funkcja dla instytucji akademickich.
 • Pcounter Workstation Manager
  Umożliwia rozliczanie zadań drukowania wysyłanych za pomocą funkcji druku bezpośredniego poprzez monitorowanie czynności drukowania na urządzeniach niepodłączonych do Pcounter.
 • Pcounter Custom Data Kit
  Umożliwia integrację z istniejącymi systemami informatycznymi i procesami biznesowymi dzięki wykorzystaniu interfejsu API Pcounter.
 • Pcounter Web Report
  Łatwy dostęp do zaawansowanych przeglądów, raportów i wykresów za pomocą interfejsu internetowego; ułatwia dostęp do statystyk i analiz z dowolnego stanowiska pracy w sieci.
 • Pcounter Web Cashier
  Umożliwia pracownikom bez uprawnień administratora zarządzanie kontami użytkowników Pcounter z dowolnej stacji roboczej, np. wpłaty lub wypłaty środków pieniężnych, tworzenie kont użytkowników, drukowanie rachunków itp.
 • Pcounter Custom Data Kit Connect
  Umożliwia klientowi zastąpienie salda konta użytkownika Pcounter zewnętrzną bazą danych lub rozwiązaniem mikropłatności, które jest następnie wykorzystywane przez Pcounter.
 • Pcounter Print Release App
  Umożliwia użytkownikom urządzeń z systemem iOS drukowanie dokumentów z serwera Pcounter na wybranym przez siebie urządzeniu wielofunkcyjnym bez konieczności wstępnego wybierania kolejki drukowania.

Pobierz broszurę dotyczącą produktu, aby mieć wszystkie informacje pod ręką.

Pcounter - broszura

Skontaktuj się

Skontaktuj się