YSoft SafeQ


Utrzymuje pod kontrolą bieżące i ogólne koszty druku


W środowiskach korporacyjnych zazwyczaj potrzebny jest dokładny przegląd działań i kosztów wydruku, aby sprostać wymaganiom budżetowym i utrzymać koszty druku na niskim poziomie. Także większość organizacji edukacyjnych i publicznych, jak również firm, które realizują prace projektowe, chce obciążać indywidualnych użytkowników kosztami druku. YSoft SafeQ Print Management jest doskonałą odpowiedzią dla wszystkich tych potrzeb i zapewnia wymaganą zaawansowaną przejrzystość. Jako rentowne narzędzie do kompleksowego zarządzania użytkownikami i kosztami, SafeQ zapewnia centralne zarządzanie użytkownikami i rolami, ułatwia przypisywanie kosztów i rozliczanie zwrotne, obejmuje funkcje zarządzania budżetem i limitami, a także obsługuje szczegółowe raportowanie produkcji i kosztów.


YSoft SafeQ workflow

YSoft SafeQ

YSoft SafeQ

Centralne zarządzanie użytkownikami i rolami

  • Scentralizowane zarządzanie użytkownikami
  • Szablony uprawnień
  • Scentralizowane zarządzanie uwierzytelnianiem

Przypisywanie kosztów i obciążanie zwrotne

  • Rozliczenia i monitoring druku
  • Automatyczne śledzenie
  • Śledzenie urządzeń podmiotów zewnętrznych
  • Indywidualna kalkulacja ceny
  • Elastyczna alokacja kosztów
  • Monitorowanie drukarek lokalnych

Zarządzanie budżetem i limitami

  • Łatwe przydzielanie budżetów
  • Okresowe resetowanie budżetów
    • Zasilanie gotówką
    • Zasilanie samoobsługowe
    • Zasilanie kartą kredytową

Dokładne raportowanie produkcji i kosztów

  • Raporty internetowe
  • Raporty zarządzania
  • Eksport rezultatów raportów
  • Automatyczne raportowanie

Pobierz broszurę dotyczącą produktu, aby mieć wszystkie informacje pod ręką.

YSoft SafeQ - broszura

Skontaktuj się

Skontaktuj się