BENS Server


Dostosowanie do każdego środowiska druku


BENS Server pełni funkcję sieciowego serwera druku, optymalizując strumienie danych druku w celu zintegrowania urządzeń wyjściowych firmy Konica Minolta z praktycznie każdym środowiskiem druku, na przykład SAP. Całkowicie niezależny od aplikacji, BENS Server udoskonala dane wydruku w celu uzyskania pożądanych rezultatów. Można dodać kody kreskowe, czcionki lub makra, a także utworzyć kalkę w celu zastąpienia drukarek matrycowych lub przetłumaczenia zastrzeżonych strumieni danych druku, takich jak Prescribe, na standardowe języki drukarek. Zapewniona jest pełna elastyczność w zakresie filtrów i licencji. Jednocześnie BENS Server pełni rolę inteligentnego rozwiązania do tworzenia specyficznych dla użytkownika procesów drukowania i obiegu dokumentów. Jego zestaw funkcji zapewnia cenne wsparcie w zakresie ujednoliconego zarządzania drukarnią, ułatwia definiowanie polityk drukowania, umożliwia przetwarzanie zadań w oparciu o produkty oraz obsługuje efektywne zarządzanie kolejką wydruku.


Przepływ pracy w BENS Server

BENS Server

BENS Server

Zarządzanie zunifikowaną drukarnią

 • Przetwarzanie czcionek
 • Makra

Zasady i reguły druku

 • Kontrola druku kolorowego
 • Praca awaryjna drukarki
 • Polityka w zakresie ekologicznego druku
 • Tworzenie niestandardowych zasad
 • Przechowywanie kopii zadania drukowania

Przetwarzanie zadań w oparciu o produkty

 • Kalka
 • Inteligentne zarządzanie dokumentami

Zarządzanie kolejką druku

 • Centralne zarządzanie
  kolejkami druku i ustawieniami
 • Elastyczne właściwości kolejki
 • Bezpieczne wydawanie wydruków
 • Drukowanie w dowolnym miejscu
 • Zarządzanie magazynowaniem
 • Podstawowe równoważenie obciążenia

Pobierz broszurę dotyczącą produktu, aby mieć wszystkie informacje pod ręką.

BENS Server - broszura

Skontaktuj się

Skontaktuj się