EFI Fiery Central


Scentralizowana kontrola druku dla maksymalnej wydajności


Pomagając operatorom druku wykonywać pracę szybciej i taniej, EFI Fiery® Central łączy w środowisku Fiery Command Workstation wiele silników Fiery i wybrane inne silniki. Pojedynczy interfejs zapewnia zorganizowaną przestrzeń roboczą i oferuje operatorom możliwość bezobsługowej produkcji poligraficznej. Usprawniając w ten sposób zadania drukowania, EFI Fiery Central zwiększa wydajność każdego środowiska produkcyjnego i zapewnia szybki zwrot z inwestycji.


Przepływ pracy w EFI Fiery Central

EFI Fiery Central

EFI Fiery Central

Zarządzanie zunifikowaną drukarnią

  • Skalowalność i wydajność
  • Pojedynczy interfejs użytkownika

Przetwarzanie zadań w oparciu o produkty

  • Definiowanie zasad w razie potrzeby
  • Komunikacja dwukierunkowa
  • Przekierowywanie błędów

Zarządzanie kolejką druku

  • Łatwe grupowanie
  • Inteligentne równoważenie zadań
  • Obsługa do 12 drukarek

Pobierz broszurę dotyczącą produktu, aby mieć wszystkie informacje pod ręką.

EFI Fiery Central - broszura

Skontaktuj się

Skontaktuj się