BENS Server


Zoptymalizowane drukowanie i indywidualne przepływy pracy


Działając jako serwer druku sieciowego, BENS Server zapewnia elastyczne, inteligentne i skalowalne zarządzanie procesem druku. Ingerując w strumienie danych druku i optymalizując je, BENS Server zapewnia, że urządzenia drukujące firmy Konica Minolta dostosowują się do praktycznie każdego środowiska druku, w tym systemów SAP i innych systemów ERP. BENS Server, całkowicie niezależny od aplikacji, zapewnia możliwości konwersji, jak również udoskonalenia drukowania danych w celu osiągnięcia wymaganych przez klienta docelowych wyników. Można dodać kody kreskowe, firmowe czcionki lub makra, a także utworzyć kalkę w celu zastąpienia drukarek matrycowych lub tłumaczenia zastrzeżonych strumieni danych druku, takich jak Prescribe, na standardowe języki drukarek. Zapewniona jest również pełna elastyczność w zakresie filtrów i licencji.


Przepływ pracy w BENS Server

BENS Server

BENS Server

Konwersja

 • Konwersja Prescribe
 • Drukowanie Unicode

Łączność z hostem

 • Druk w programie SAP
 • Druk w kolorze IPDS i AFPDS

Druk

 • Protokoły:
  LPR, SMB, Socket, IPP,
  SNMP, DHCP, IPDS/AFPDS,
  AirPrint (opcjonalnie)

Udoskonalenia

 • Druk kodów kreskowych
 • Czcionki OCR A/B
 • Przetwarzanie czcionek
 • Kalka
 • Makra
 • Kompresja danych
 • Inteligentne zarządzanie dokumentami

Pobierz broszurę dotyczącą produktu, aby mieć wszystkie informacje pod ręką.

BENS Server - broszura
BENS_Server_Connectivity-thumbnail

Skontaktuj się

Skontaktuj się