Pomiar koloru teksturowanych materiałów budowlanych

Roztwory pomiarowe do produktów teksturowanych z kamienia, drewna, metalu i ceramiki

Pomiar koloru i wyglądu teksturowanych materiałów budowlanych


Spójne dane pomiarowe, odpowiadające wizualnej ocenie powierzchni teksturowanych

Produkty teksturowane to oddzielny zestaw wyzwań związanych z materiałami budowlanymi. Choć często wydaje się, że nie są obejmowane takimi samymi zakresami tolerancji, które stosuje się do tworzyw sztucznych używanych w przemyśle motoryzacyjnym i przy produkcji innych dóbr konsumpcyjnych, zasady są takie same. Współpraca z partnerami biznesowymi, mająca na celu oferowanie kolorów określonych w granicach tolerancji, stanowi o wiarygodności firmy jako zaufanego dostawcy.


Dostarczanie klientom komercyjnym i prywatnym produktów o spójnych parametrach buduje zaufanie do marki i reputację wysokiej jakości.


Nawet w przypadku naturalnych materiałów, takich jak kamień i drewno, sortowanie odcieni może pomóc firmie zwiększyć świadomość jakości produktu u odbiorców.

Przyrządy pomiarowe i oprogramowanie Konica Minolta oferują klientom rozwiązanie umożliwiające precyzyjną kontrolę kolorów wszystkich oferowanych produktów, od surowców po kompletne produkty. Pomiar koloru pozwala firmom wdrożyć procedury kontroli procesów i kontroli jakości oparte na danych, co podnosi spójność oferowanego produktu i zapewnia dokładne odwzorowanie kolorów zgodnie ze specyfikacją w przedziale granic tolerancji, co pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć strat.

Cyfrowe dane kolorów mogą być wykorzystywane do przyspieszenia procesu dostaw, znacznie poprawiając zdolność producenta do reagowania na potrzeby rynku, zmniejszając ryzyko i koszty związane z produkcją, dystrybucją i utrzymywaniem standardów fizycznych.

Dzięki wielu rozwiązaniom, takim jak stanowiska do kontroli koloru, kolorymetry i spektrofotometry, przyrządy pomiarowe Konica Minolta mogą pomóc w tworzeniu prostych i skutecznych procedur, mających na celu poprawę spójności wizualnej i świadomości jakości produktów u odbiorców.

Pomiar teksturowanych materiałów budowlanych jest zazwyczaj wykonywany przez przyrząd o większej aperturze pomiarowej, aby średni wynik obejmował dane z większej powierzchni. Jest to bliższe postrzeganiu przez człowieka, a zarazem procesy pomiarowe stają się bardziej powtarzalne. W zależności od potrzeb procesu można użyć spektrofotometru o dużej aperturze (25,4 mm) lub przenośnego kolorymetru CR-410 o aperturze 50 mm. 
 
Przyrządy pomiarowe Konica Minolta i zespół specjalistów oferują dostęp do wiedzy pochodzącej z setek podobnych instalacji, a wsparcie przez sieć autoryzowanych placówek serwisowych zapewnia szybkie naprawy oraz utrzymywanie dokładności i identyfikowalności przyrządów przez cały rok.

Korzyści

  • Zwiększenie pewności procesu produkcji, ograniczenie do minimum przeróbek i zapewnienie najwyższej jakości wykończenia.
  • Zmniejszenie kosztów w całym procesie produkcji poprzez pomiar i optymalizację każdego etapu procesu.
  • Poprawienie spójności, ustalanie realistycznych i możliwych do osiągnięcia oczekiwań, porównując własne i konkurencyjne wykończenia.

Przyrządy

Przyrządy

Spektrofotometr stacjonarny CM-36d

Wariant spektrofotometru stacjonarnego CM-36dG, różniący się wyłącznie uproszczonym współczynnikiem odbicia światła. Przy współpracy z oprogramowaniem do obsługi danych kolorów operator może umieszczać próbki bezpośrednio na urządzeniu lub w porcie pomiarowym, w zależności od konfiguracji.

Kolorymetr CR-410

Identyfikowalny kolorymetr z detektorem trójchromatycznym o aperturze pomiarowej 50 mm, idealny do uśredniania dużego obszaru w jednym pomiarze. Urządzenie jest przenośne i może łączyć się z komputerem lub procesorem danych z drukarką w celu mobilnego oznaczania próbek.

Spektrofotometr stacjonarny CM-5

Spektrofotometr stacjonarny z wbudowanym wyświetlaczem i oprogramowaniem użytkowym, który może pracować niezależnie od komputera i oprogramowania. Tryb autonomiczny zapewnia łatwiejszą integrację z produktami, kontrolę procesów i obsługę podstawowych testów jakości typu pozytywny/negatywny.

SpectraMagic NX

Oprogramowanie do obsługi danych kolorów, używane do współpracy z urządzeniami Konica Minolta oraz przechowywania, raportowania i analizy danych kolorów.

Aplikacje

Aplikacje

Sortowanie odcieni płytek kamiennych

Rzeczywiste wyniki doboru losowego najczęściej nie odpowiadają oczekiwaniom klientów. Model CR-410 i oprogramowanie do przetwarzania danych kolorów mogą służyć do sortowania próbek odcieni produktów z kamienia i drewna w celu tworzenia spójnych partii lub mieszanych partii dobieranych losowo, a zarazem odpowiadających oczekiwaniom klientów.

Powiązane branże i zastosowania

Zapytaj naszych ekspertów