Pomiar koloru płynnych środków farmaceutycznych i produktów do pielęgnacji ciała

Zmierz kolor i zmętnienie szamponów, mydeł, perfum i innych produktów

Pomiar koloru płynnych środków farmaceutycznych i produktów do pielęgnacji ciała


Rozwiązania pomiarowe na potrzeby specyfikacji kolorów, produkcji i kontroli jakości płynnych produktów farmaceutycznych

Płyny są niezwykle powszechnie stosowane w branży produktów farmaceutycznych i do pielęgnacji ciała – mogą one stanowić zarówno surowce, składniki, element procesu, jak i gotowy produkt. Płyny mogą różnić się kolorem w zależności od składu, odporności i głębi, a na ich wygląd może wpływać zmętnienie i osad. Kontrolowanie tych różnic ma różne znaczenie w zależności od danego procesu.


Poprzez pomiar danych dotyczących kolorów w całym procesie producenci mogą poprawić swoją zdolność przewidywania i możliwie jak najskuteczniej kontrolować końcowy rezultat.


W przypadku preparatów farmaceutycznych można tego dokonać, aby wytworzyć kolor produktu, który będzie bardziej przyjazny dla oka, lub aby upewnić się, że kolor nie będzie się różnił między poszczególnymi partiami, dzięki czemu konsument nie będzie postrzegał leku jako rozcieńczonego ani nie uzna go za inny produkt farmaceutyczny.
W przypadku produktów do pielęgnacji ciała producent stoi przed podobnymi wyzwaniami, ponieważ musi utrzymać atrakcyjność, aspiracje i spójność swoich produktów na odpowiednim poziomie, aby budować zaufanie do marki. Niektóre produkty do pielęgnacji ciała mogą również wymagać współgrania z kolorem opakowania, aby zwiększyć atrakcyjność produktu na półce.

Firma Konica Minolta może pomóc organizacjom we wdrożeniu rozwiązań do dokładnych i identyfikowalnych pomiarów kolorów produktów farmaceutycznych lub produktów do pielęgnacji ciała, w tym perfum, wyciągów, olejków, płynnych leków, balsamów, zawiesin i preparatów. Niezależnie od tego, czy chodzi o opracowywanie, przyjmowanie towarów, produkcję czy kontrolę jakości, nasze przyrządy pomiarowe i oprogramowanie pomogą organizacjom wdrożyć procedury kontroli procesów i jakości oparte na danych, które poprawiają spójność, gwarantują oszczędność czasu i ograniczają ilość odpadów.

Cyfrowe dane dotyczące kolorów mogą znacznie przyspieszyć proces dostawy i poprawić komunikację z dostawcami na poziomie lokalnym lub globalnym. Dzięki uzgodnieniu koloru i dopuszczalnej tolerancji oraz standaryzacji oprzyrządowania i metodologii spory dotyczące koloru mogą zostać znacznie ograniczone i opierać się wyłącznie na danych, a nie na subiektywnym postrzeganiu wizualnym. Umożliwia to również markom rozszerzenie lub przenoszenie produkcji poprzez określenie, przechowywanie, udostępnianie i zatwierdzanie koloru w nowoczesnym oprogramowaniu do przetwarzania danych kolorystycznych.

Firma Konica Minolta ma specjalny zespół ekspertów odpowiedzialny za wdrażanie, szkolenie, optymalizację i dostosowywanie naszej platformy Colibri® służącej do komputerowego dopasowywania kolorów i obsługi cyfrowych danych dotyczących kolorów.
Colibri® to modułowa cyfrowa platforma danych koloru, która, dzięki specjalnym modułom dla wszystkich funkcji łańcucha dostaw, umożliwia firmom niezbędny rozwój i rozbudowę systemów. Właściciele mogą bezpiecznie budować biblioteki oraz udostępniać dane i funkcje partnerom handlowym za pośrednictwem chmury lub infrastruktury lokalnej. Korzystając z zaawansowanego algorytmu dopasowywania kolorów, producenci kolorowych produktów mogą znacznie uprościć procedury dopasowywania i korygowania kolorów, a także łatwo zmieniać nasze materiały lub barwniki zgodnie z wymogami rynku lub łańcucha dostaw.

Spektrofotometry stacjonarne firmy Konica Minolta mają szerokie zastosowanie w branży produktów farmaceutycznych i do pielęgnacji ciała. Spektrofotometr stacjonarny CM-5 jest prosty w obsłudze i zapewnia dokładne wyniki dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi i kreatorowi użytkownika. Wykorzystuje on dużą otwartą komorę przepuszczalności i port pomiaru współczynnika odbicia skierowany do góry. Pracujące autonomicznie lub po połączeniu z oprogramowaniem urządzenie może być skonfigurowane tak, aby uprościć procesy i dane, z zastosowaniem prostych tolerancji OK/NOK, lub aby dostarczać bardziej szczegółowe dane na potrzeby głębszej analizy lub dopasowania kolorów. Oprogramowanie sprzętowe przyrządu zawiera powszechnie stosowane w branży wskaźniki koloru, takie jak Gardner, Hazen/APHA, Iodine, European Pharmacopoeia i US Pharmacopoeia, a także jest dostępne w ramach instalacji IQOQ w wielu obszarach.
 

Korzyści

  • Przyciągnięcie uwagi w handlu detalicznym (lub „dopasowanie się” do produktów o ustalonej renomie) 
  • Zapewnienie lepszego doświadczenia użytkownikom
  • Kontrola koloru, który odgrywa ważną rolę w działaniu efektu placebo leków 
  • Spełnienie oczekiwań (minimalizacja różnicy kolorów, gdy klienci oczekują bieli)

Przyrządy

Przyrządy

Spektrofotometr stacjonarny CM-5

Spektrofotometr stacjonarny z wbudowanym wyświetlaczem, przyjaznym dla użytkownika interfejsem i kreatorem pomiarów, który ogranicza błędy popełniane przez operatora. Istnieje możliwość podłączenia przyrządu do komputera, aby uzyskać bardziej wszechstronne i szczegółowe raporty. Model CM-5 jest również dostępny w ramach instalacji IQOQ w zależności od lokalnych przepisów.

Platforma Colibri®

Colibri® to oprogramowanie do kontroli jakości i tworzenia kolorów, które umożliwia zarządzanie kolorami i dopasowywanie skalowalnych rozwiązań z jednego zakładu do globalnego łańcucha dostaw przy zachowaniu ścisłej kontroli i posiadania danych.
 

Aplikacje

Aplikacje

Pomiar leków

Płynne leki w ramach produkcji i końcowej kontroli jakości kolorów można mierzyć przy użyciu spektrofotometru stacjonarnego CM-5. Gdy produkt jest przezroczysty lub półprzezroczysty, komora pomiaru przepuszczalności jest używana wraz z kuwetami 2 mm, 10 mm lub 20 mm lub z kuwetami przepływowymi. Ciecze nieprzezroczyste można mierzyć w odbiciu za pomocą górnego portu pomiarowego i zestawu akcesoriów z szalkami Petriego. Oprogramowanie sprzętowe urządzenia może wykonywać pomiary zgodnie ze wskaźnikiem US Pharmacopeia i wieloma innymi wskaźnikami w trybie autonomicznym, a także z uwzględnieniem większej liczby wskaźników generowanych przez użytkownika po połączeniu z oprogramowaniem.

Benchtop Spectrophotometer CM-5 with opened transmittance chamber measuring a liquid sample

Pomiar perfum

Perfumy i podobne produkty można mierzyć przy użyciu komory pomiaru przepuszczalności spektrofotometru stacjonarnego CM-5, co zapewnia dane dotyczące kolorów na potrzeby zespołów ds. opracowywania produktów, towarów w produkcji lub kontroli jakości. Spójność kolorów jest niezwykle ważnym wskaźnikiem w przypadku produktów postrzeganych jako towary wysokiej jakości. System z przyrządem pomiarowym firmy Konica Minolta umożliwia statystyczną analizę koloru i kontrolę procesu.

Pomiar mydeł

Mydła i inne produkty płynne o wszystkich poziomach koloru i zmętnienia można mierzyć za pomocą wbudowanego oprogramowania sprzętowego spektrofotometru stacjonarnego CM-5. Uniwersalny model CM-5 umożliwia pomiar zarówno półprzezroczystych, jak i nieprzezroczystych produktów, w tym płynnych, stałych i sproszkowanych składników w trakcie całego procesu.

Benchtop Spectrophotometer CM-5 top port measuring a granule sample in a petri dish

Powiązane rozwiązania

Zapytaj naszych ekspertów