Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa informacji

Zadaj sobie pytanie: czy Twoja firma jest bezpieczna? A co można zmienić, aby ją chronić?

Zwiększenie ochrony danych i zminimalizowanie ryzyka dla firmy


Jeśli chodzi o bezpieczeństwo informacji i ochronę danych, wymagania stawiane obecnie firmom z każdym kolejnym rokiem stają się coraz większym wyzwaniem. W ostatnich latach korzystanie z najnowocześniejszych zabezpieczeń informatycznych zostało włączone do treści przepisów europejskich, takich jak Ogólne przepisy dotyczące ochrony danych w Unii Europejskiej. Wraz z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa IT i infrastrukturą o znaczeniu krytycznym bezpieczeństwo informacji przez wiele lat stanowiło ważny problem dla naszych klientów. Kierownictwo firm jest odpowiedzialne za te problemy, a międzynarodowe normy, takie jak ISO 27001 definiują sposób wdrażania wymagań. Wszystkie te systemy zarządzania (system zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie ochroną danych itp.) bazują na zarządzaniu ryzykiem.

Żądania stawiane wymaganiom w zakresie zarządzania stają się coraz bardziej złożone, punkty graniczne pomiędzy poszczególnymi zagadnieniami po prostu zanikają, a w rezultacie poziom zagrożenia stopniowo wzrasta. Oczywiście, zdajemy sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie nie jest to nic nowego. Jednak są to powody, dla których wiele lat temu zaczęliśmy zmieniać koncepcję naszego ogólnego podejścia do ochrony informacji naszych klientów.

Sama technologia nie jest już w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu ochrony. To, co jest wymagane — dziś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej — to współzależność między ludźmi, procesami i technologią. Bezpieczeństwo informatyczne od ponad 18 lat stanowi rdzeń pracy naszego zespołu. Korzystając z tego doświadczenia, wspólnie z klientem opracowujemy strategiczne podejście, które zapewnia wartość dodaną, przejrzystość i zrównoważony rozwój, a także skraca czas reakcji.

Jakiego rodzaju informacje warto chronić w firmie? Czy wraz ze współpracownikami znacie te informacje i czy udało się Wam określić odpowiednie środki bezpieczeństwa, w zależności od poziomu ochrony? Czy wdrożono już koncepcję bezpieczeństwa informacji i wytyczne IT związane z taką koncepcją, a także czy powstał podręcznik ds. sytuacji kryzysowych? 
Te i podobne pytania coraz częściej stają się problemem dla każdego rodzaju firm. Księgowi i banki nie są już jedynymi organizacjami, które o to pytają.

Dzięki naszemu holistycznemu podejściu do kwestii bezpieczeństwa IT lub informacji służymy pomocą w pokonaniu tych wyzwań dzięki szerokiej gamie różnych pakietów konsultingowych. Obejmują one analizy indywidualne, takie jak „10 najważniejszych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa IT” czy złożone wsparcie projektowe podczas wdrażania systemów zarządzania. Z przyjemnością przyjmujemy również rolę zewnętrznego specjalisty ds. bezpieczeństwa informatycznego lub CISO. Jesteśmy także gotowi pomóc w szkoleniu, w prowadzeniu coachingu lub w ramach sesji szkoleniowych poświęconych bezpieczeństwu IT i informacji, a także ochronie danych.


Funkcje

Oferujemy różne analizy, szybkie kontrole, wdrożenia oraz stałe audyty usprawnień i gotowości w następujących kwestiach:

   

   

Ikona funkcji dostosowania

BCM i ITSCM

Ikona RODO

Ogólne przepisy UE dotyczące ochrony danych

Quality feature icon

ISMS (podstawowa ochrona ISO 27001 i BSI IT)

Ikona pucharu

Bezpieczeństwo IT w Twojej firmie

Light Bulb Icon

Zarządzanie ryzykiem

Skontaktuj się

Skontaktuj się