Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

Informacje dla klientów i placówek leczniczych zgodne z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywa WEEE 2012/19/UE)

 

 

Dla klientów

Pobierz

Dla placówek leczniczych

Pobierz