Capture OnTheGo


Uwidocznienie firmy nowym grupom klientów


W terenie, zwłaszcza podczas wizyt handlowych, doradczych lub serwisowych, papier jest nadal szeroko stosowany do gromadzenia danych na miejscu — na przykład w przypadku roszczeń ubezpieczeniowych. Jednakże gromadzenie danych i ręczne wypełnianie formularzy ma swoje wady. Zwracanie formularzy do biura w celu przechwycenia, przetworzenia i archiwizacji jest czasochłonne i nieefektywne. Aby zmaksymalizować produktywność i uniknąć opóźnień, ważne jest przyspieszenie procesu przechwytywania, co można najlepiej osiągnąć poprzez automatyzację zadania przy użyciu Capture OnTheGo — mobilnego rozwiązania dla automatyzacji działań w terenie.


Przepływ pracy w Capture OnTheGo

Capture OnTheGo

Capture OnTheGo

Przechwytywanie dokumentów

  • Dostępne działania na formularzach na urządzeniu mobilnym

Przetwarzanie dokumentów

  • Pobieranie dokumentów PDF
  • Pobieranie i wypełnianie formularzy HTML

Dystrybucja dokumentów

  • Przekazywanie formularzy za pomocą jednego kliknięcia

Pobierz broszurę dotyczącą produktu, aby mieć wszystkie informacje pod ręką.

Capture OnTheGo - broszura
Capture_OnTheGo_document-capture-thumbnail

Skontaktuj się

Skontaktuj się