Różnorodność i komfort dla ludzi

 

Usługi

 

Jakość powietrza w pomieszczeniach

Jako miara czystości powietrza w biurach i jego potencjalnego wpływu na zdrowie i komfort osób korzystających z przestrzeni, program „Jakość powietrza w pomieszczeniach” jest istotnym zagadnieniem na rzecz poprawy ogólnego poziomu zdrowia i samopoczucia. Firma Konica Minolta jest zaangażowana w aktywną poprawę środowiska pracy swoich klientów i tworzenie przestrzeni do koncentrowania się na ich podstawowych kompetencjach. Bezpieczeństwo i skuteczność są kluczowymi elementami rozwiązań firmy Konica Minolta w zakresie oczyszczania powietrza, a firma opracowała specjalne filtry do różnych systemów biurowych, zapewniające wysoką redukcję emisji zanieczyszczeń przy jednoczesnym zachowaniu przepływu powietrza w urządzeniach, których to dotyczy. Klienci mogą również poprawić jakość powietrza w pomieszczeniach, co jest kluczowym czynnikiem wpływającym na poziom zdrowia, komfortu i produktywności personelu. 

Firma Konica Minolta jest zaangażowana na rzecz poprawy indywidualnego środowiska pracy swoich klientów poprzez oferowanie zrównoważonych i skutecznych rozwiązań, które pomagają klientom w optymalizacji jakości powietrza w pomieszczeniach (IAQ) w ich przestrzeni roboczej. Korzyści te obejmują:
 

 • Firma Konica Minolta może monitorować i poprawiać jakość powietrza, dzięki czemu klient może skupić się na kluczowych umiejętnościach
 • Maksymalizacja wydajności w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń
 • Zaprojektowane specjalnie dla urządzeń firmy Konica Minolta
 • Okres eksploatacji (urządzenia) bez konieczności wymiany lub zastępowania

Firma Konica Minolta współpracuje z wieloma niezawodnymi i kompetentnymi partnerami projektu w celu zapewnienia dedykowanych urządzeń filtrujących dla różnych systemów biurowych, zapewniając wysoką redukcję emisji. Rozwiązania w zakresie filtrów, mierzone zgodnie z certyfikatami Blue Angel, zmniejszają emisję cząsteczek kopiarek nawet o 98%.

 • Standardowy moduł oczyszczania powietrza
  • Zmniejszenie emisji o co najmniej 90%
  • Już w standardzie w najnowszych urządzeniach firmy Konica Minolta
 
 • Opcjonalny moduł oczyszczania powietrza
  • Zmniejszenie emisji o 82% do 97%
  • Dwa różne filtry stosowane w urządzeniach firmy Konica Minolta

 

 

 

Uniwersalna konstrukcja

Uniwersalna konstrukcja firmy Konica Minolta oznacza, że urządzenia firmy są zaprojektowane w taki sposób, że uwzględniają kwestie użyteczności, dostępności, obsługi i stylu. Ułatwia to i usprawnia korzystanie z naszych produktów przez osoby niepełnosprawne fizycznie lub z upośledzeniem wzroku. 
Nasi klienci odnoszą korzyści z zapewnienia integracyjnego środowiska pracy, które jest dostępne dla każdego — niezależnie od wieku, wzrostu i specjalnych potrzeb. Nasze produkty są łatwo dostępne, proste w obsłudze i logiczne zarówno pod względem wzornictwa, jak i wygody. Dzięki temu nasi klienci mogą zwiększyć poziom różnorodności wśród swoich pracowników. 

Aby dowiedzieć się więcej na temat dostępności i widoczności użytkowników

 

Zaangażowanie

 

Innowacje społeczne

Firma Konica Minolta proaktywnie podejmuje wyzwania związane z globalnym zrównoważonym rozwojem, włączając do swoich podstawowych technologii najnowocześniejsze technologie cyfrowe, takie jak Internet rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (SI) i robotyka. Firma pracuje nad przekształceniem swojej działalności tak, aby skoncentrować się na dostarczaniu rozwiązań pilnych problemów globalnych. Transformacja ta nie tylko przyczynia się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainable Development Goals, SDG), ale także pomaga wzbogacić życie osób tworzących społeczeństwo.

Aby dowiedzieć się więcej na temat innowacji społecznych w firmie Konica Minolta.
 

Różnorodność płci w branży IT

Firma Konica Minolta Business Solutions Europe współpracuje z organizacją pozarządową (NGO) przy realizacji projektu budowania potencjału wspierającego rozwój kariery zawodowej kobiet w branży IT. Projekt ma na celu przyciągnięcie, selekcję i wsparcie kobiet oraz dziewcząt w branży IT, aby pomóc im w dostępie do rynku pracy, nauce podstaw, znalezieniu pracy lub założeniu firmy. Projekt, początkowo uruchomiony w Czechach w sierpniu 2015 r., został rozszerzony o Niemcy w roku kolejnym, a w minionym roku finansowym został uruchomiony również w Polsce i Austrii.

 

Skontaktuj się...

... z naszym zespołem ds. zrównoważonego rozwoju!

Wyślij wiadomość e-mail

Pobierz bezpłatne broszury poświęcone neutralności węglowej!

Skontaktuj się

Skontaktuj się