Neutralność węglowa

Zmniejsz swój ślad węglowy

Zmniejsz swój ślad węglowy

Emisja CO 2 w trakcie użytkowania urządzeń drukujących jest nieunikniona. Dlatego też Konica Minolta w rozsądny sposób stara się naprawiać powstałe w ten sposób szkody. KM płaci za produkcję oraz transport urządzeń, podczas gdy klient pokrywa koszty związane z kompensacją emisji gazów cieplarnianych powstałych podczas korzystania z danego produktu. Klient otrzymuje przy tym specjalny certyfikat informujący o ilości CO2, jaka została zrekompensowana, co stanowi dowód zaangażowania danej firmy w działania zmierzające do redukcji śladu węglowego.

Oto pięć prostych punktów, z których składa się proces kompensacji śladu węglowego prowadzony przez firmę Konica Minolta:
 

  1. Zgłoś swoją chęć do przystąpienia do programu Neutralności Węglowej
  2. Korzystaj w niezmieniony sposób z urządzeń drukujących marki Konica Minolta
  3. Konica Minolta obliczy całkowitą ilość CO2 wyemitowanego przez każde urządzenie w trakcie jego cyklu życiowego
  4. Konica Minolta zrównoważy obliczoną wielkość emisji w ramach programu Neutralności Węglowej
  5. Otrzymaj specjalny certyfikat informujący o ilości CO2 , jaka została zrekompensowana


Dzięki uczestnictwu w programie nasi klienci mogą czerpać liczne korzyści, takie jak m.in. wsparcie w realizacji celów dotyczących ochrony środowiska, ograniczenie swojego śladu węglowego, udokumentowanie własnego wkładu w ochronę środowiska, jak również poprawa wizerunku firmy.

W ramach programu Neutralności Węglowej firma Konica Minolta nawiązała współpracę z ClimatePartner, międzynarodową organizacją zajmującą się ochroną klimatu, zapewniając tym samym przejrzystość, wiarygodność i ciągłość całego programu. Dzięki wzajemnej współpracy obu podmiotów powstał na przykład projekt kompensacji śladu węglowego przy użyciu energii wiatrowej w Vader Piet na wyspie Aruba, leżącej na Morzu Karaibskim. Realizacja tego przedsięwzięcia sprawia, że co roku udaje się zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o około 150 tys. ton CO 2. Program Neutralności Węglowej został uruchomiony w 2015 roku i od tamtej pory jego uczestnicy zrekompensowali emisję ponad 16 milionów kilogramów CO2. Do osiągnięcia takiego wyniku przyczynili się klienci z całej Europy, działania podejmowane w trakcie kilku eventów oraz imprez targowych, a także wewnętrzne procesy kompensacyjne.

Poniższy kalkulator pozwoli ci obliczyć, ile dwutlenku węgla zostaje wyprodukowanego w określonych sytuacjach:

 

Ochrona Klimatu z SampleCompany Ltd.

Przesuń suwak i zobacz, z czym pokrywa się emisja określonej ilości dwutlenku węgla.

t CO2

Ilość odpowiadająca ...

... kilometrom przejechanym samochodem osobowym
... cyklom prania (60°C)
... rocznemu wskaźnikowi pochłaniania CO2 dla drzew bukowych
... produkcji par butów do biegania
... produkcji kilogramów wołowiny (surowej)
... stopnieniu metrów kwadratowych letniej pokrywy lodowej na Arktyce
... lotowi w klasie ekonomicznej z Nowego Jorku do Londynu
... śladowi węglowemu wytwarzanemu w ciągu roku przez przeciętnych mieszkańców Ziemi

Historia Sukcesu: Muzeum Zuiderzee

W ramach programu Neutralności Węglowej holenderskie muzeum zdecydowało się połączyć siły z firmą Konica Minolta w celu stworzenia zrównoważonego i przyjaznego środowisku systemu zarządzania dokumentami.

Poznaj historię naszego sukcesu
Muzeum Zuiderzee
Inter Mediolan

Historia Sukcesu: Inter Mediolan

Sprzęt drukujący i skanujący w klubie sportowym Inter Mediolan został w pełni zmodernizowany w celu poprawy wydajności organizacyjnej, stworzenia dogodnych warunków dla wspólnych działań pracowników i wdrożenia bardziej „inteligentnego” sposobu pracy. W nowej głównej siedzibie klubu oraz w jego ośrodkach sportowych zostało zainstalowanych około 40 najnowszych urządzeń wielofunkcyjnych marki Konica Minolta.

Już teraz przeczytaj o historii naszego sukcesu

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami