Działania klimatyczne

 

Redukcja emisji gazów cieplarnianych podczas druku


Kompensacja nieuniknionych emisji CO2 w ramach Programu Neutralności Węglowej

W ramach Programu Neutralności Węglowej Konica Minolta oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązanie, które w prosty sposób umożliwia pracownikom biurowym i producentom profesjonalnego sprzętu drukarskiego kompensację emisji gazów cieplarnianych, następującej w trakcie procesu drukowania. Aby zrównoważyć emisję CO2, w 2015 roku Konica Minolta nawiązała współpracę z ClimatePartner, międzynarodową organizacją zajmującą się ochroną klimatu. Do inicjatywy dołączyli jak dotąd klienci z jedenastu krajów, co przełożyło się na kompensację ponad 10 milionów kilogramów CO2. Klienci otrzymują specjalny certyfikat informujący o wielkości emisji CO2, jaką udało im się ograniczyć. Program Neutralności Węglowej umożliwia klientom realizację swych celów związanych z ochroną środowiska: redukcję własnego śladu węglowego i wykazanie zaangażowania w ochronę klimatu, a co za tym idzie poprawę wizerunku firmy.

Dowiedz się więcej o naszym Umożliwieniu osiągnięcia neutralności węglowej.

 

 

Jak zaprogramować urządzenia, aby zoptymalizować zużycie energii?

Urządzenia biurowe marki Konica Minolta można zaprogramować w taki sposób, aby zużywały energię w jak najwydajniejszy sposób. Na przykładzie urządzeń z serii bizhub ECO można przekonać się, w jaki sposób ograniczyć zużycie energii i zasobów za pomocą kilku inteligentnych funkcji.
 
  1. Kontrola zasilania i tryb uśpienia: Większość urządzeń biurowych marki Konica Minolta może pracować w trzech trybach oszczędzania energii. Najbardziej wydajnym z nich jest tryb ErP (Energy Related Products), który został opracowany w zgodzie z europejską Dyrektywą Eco Design (Ekoprojekt). Urządzenie pracujące w tym trybie może zostać uruchomione tylko wówczas, gdy programator czasowy został ustawiony w cyklu tygodniowym lub gdy po raz kolejny wciśnięty zostanie przycisk Oszczędzania Energii.
  2. Funkcja ustawienia czasu i kalendarza: Użytkownik może sam określić moment, w którym urządzenie zostanie przełączone w tryb ekonomiczny lub w tryb uśpienia.
  3. Dynamiczny ECO timer: Inteligentna funkcja, dzięki której urządzenie automatycznie przełącza się w tryb ekonomiczny lub tryb uśpienia, dostosowując się do częstości użytkowania na przestrzeni ostatnich czterech tygodni. 
  4. ECO Skan: Dzięki technologii scan-only (tylko skan), nagrzewnica urządzenia nie musi być uruchamiana w sytuacji, gdy użytkownik chce skorzystać jedynie z funkcji skanu. Nowsze urządzenia standardowo wyposażone są także w funkcję skanowania dwustronnego, co skraca czas skanowania i zmniejsza zużycie energii.  
  5. ECO Druk: Gdy urządzenie znajduje się w trybie uśpienia, panel sterowania nie uruchamia się automatycznie po przesłaniu polecenia druku. Energia dostarczana jest tylko do tych części urządzenia, które jej w danej chwili potrzebują, dzięki czemu ogranicza się jej niepotrzebne zużycie. 
  6. ECO Ustawienia: Wobec powyższego, użytkownicy mogą rzadziej korzystać z funkcji podświetlenia wyświetlacza.  
  7. Łatwa konfiguracja/Programowanie zadań: Wstępna konfiguracja ECO ustawień i funkcji urządzenia. 
  8. ECO Licznik: Wyświetlanie wskaźników oddziaływania na środowisko, danych dotyczących stopnia zużycia tonera, papieru, emisji CO2, zwiększanie świadomości poszczególnych pracowników odnośnie spraw środowiskowych.
  9. Moja Zakładka: Skupienie na jednym ekranie wszystkich często  wykorzystywanych ECO funkcji.
  10. Zdalny Serwis: Dzięki funkcji Zdalnego Serwisu, Konica Minolta zdalnie rozwiązuje wszystkie problemy techniczne bez potrzeby wysyłania  w teren serwisantów. 
 

 

W jaki sposób technologia przyczynia się do redukcji śladu węglowego?

Technologia obecna w urządzeniach biurowych marki Konica Minolta pozwala użytkownikom na czerpanie korzyści z niskiego zużycia energii, a tym samym na dalsze ograniczenie negatywnego oddziaływania ich biznesu na środowisko.

 

Wydajny energetycznie toner: Simitri HD, toner polimerowy sygnowany przez firmę Konica Minolta, używany zarówno w  druku biurowym, jak i produkcyjnym, dzięki niższej temperaturze stapiania oddziałuje na środowisko w czasie swojej produkcji, użytkowania i recyklingu w zdecydowanie mniejszym stopniu niż tradycyjne tonery proszkowe.

 


 
Wydajna energetycznie lampa skanera: Tradycyjna lampa fluorescencyjna została zastąpiona oświetleniem LED-owym, które nie zawiera rtęci. Klienci czerpią korzyści z mniejszego zużycia energii i niższej emisji ciepła, a także z większej jasności i szybkości skanowania. 

 


 
Niskie wartości TEC: Produkty biurowe marki Konica Minolta charakteryzują się szczególnie niskim wskaźnikiem TEC, który określa typowe tygodniowe zużycie energii elektrycznej.
 
Stapianie metodą nagrzewania indukcyjnego: Konica Minolta wykorzystała technologię nagrzewania indukcyjnego (IH) do stworzenia wydajnego energetycznie bezpiecznika. Dzięki temu zużycie energii zostało znacznie ograniczone, gdyż temperatura potrzebna do stopienia uzyskiwana jest znacznie szybciej i można ją dokładnie kontrolować. 

 
Bezozonowe ładowanie wałka: Możliwość uzyskania wydruków w wysokiej rozdzielczości przy jednoczesnym ograniczeniu emisji ozonu.

Zaangażowanie firmy Konica Minolta w redukcję emisji CO2


Redukcja emisji CO2 podczas użytkowania produktów ograniczona o 79%

W ramach programu EcoVision 2050, Konica Minolta do 2050 roku chce osiągnąć wskaźnik emisji gazów cieplarnianych niższy o 80% w porównaniu z rokiem 2005.  W 2016 roku wskaźnik ten był niższy już o 49%, głównie ze względu na fakt, iż między 2005 a 2016 rokiem emisja CO2 w trakcie użytkowania firmowych produktów została ograniczona o 79%.


Zastąpienie źródeł energii emitujących CO2 energią zieloną

Tam, gdzie potrzebna jest energia, Konica Minolta stara się zastąpić źródła zasilania emitujące CO2  energią zieloną. Firma dołączyła do grupy RE100 i zobowiązała się, że do 2050 roku będzie w swojej działalności pozyskiwać w 100% energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Główna europejska siedziba firmy w niemieckim Langenhagen, jak również serwerownia w Hannoverze i wszystkie pozostałe biura w Niemczech już teraz są zasilane w 100% energią odnawialną. W 2020 roku to samo będzie można powiedzieć o oddziałach w Austrii i Wielkiej Brytanii.  


Ponad 110 tys. kilometrów przejechanych na rowerze w ramach akcji Bike2Work

W Niemczech i Czechach pracownicy firmy Konica Minolta mogą uczestniczyć w akcji Bike2Work, w ramach której w letnich miesiącach dojeżdżają do pracy rowerami. Dzięki temu mogą zademonstrować swoje poczucie odpowiedzialności za środowisko i poprawić swój własny stan zdrowia. Od 2014 roku pracownicy KM przejechali na rowerze ponad 110 tys. kilometrów, chroniąc tym samym powietrze przed emisją ponad 20 ton CO2 , które dostałyby się do środowiska, gdyby ten sam dystans został pokonany samochodem.


Kompensacja nieuchronnych emisji CO2

Jeśli chodzi o emisję gazów cieplarnianych, której nie da się w żaden sposób uniknąć, grupa Konica Minolta stara się ją kompensować poprzez wspieranie różnych wiarygodnych projektów mających na celu ochronę klimatu. Od 2015 roku firma współpracuje na przykład z ClimatePartner, międzynarodową organizacją zajmującą się ochroną klimatu. Wspiera tylko te projekty, które opatrzone są znakiem certyfikacyjnym Gold Standard. W chwili obecnej KM utrzymuje również farmę wiatrową na wyspie Aruba.

Dodatkowo, europejska siedziba główna oraz holenderski oddział firmy są ,,neutralne klimatycznie”. Grupa KM kompensuje również emisję CO2 wyprodukowanego w trakcie wydarzeń takich jak European Leadership Campus lub drupa a ponadto udało jej się zrównoważyć emisję gazów cieplarnianych powstałych od 2015 roku w trakcie użytkowania urządzeń drukarskich w siedzibie głównej w Langenhagen. 

Skontaktuj się…

…z naszym zespołem ds. zrównoważonego rozwoju!

Wyślij wiadomość e-mail

Pobierz:

 

Pobierz broszury na temat Neutralności węglowej!

Uzyskaj więcej informacji na temat zrównoważonego rozwoju:

 

Uzyskaj więcej informacji o usługach zrównoważonego rozwoju:

 

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami