Gospodarka cyrkulacyjna

 

Recykling i nowe przeznaczenie zużytych elementów drukarskich

 

Zbiórka i recykling materiałów eksploatacyjnych

Konica Minolta prowadzi działania związane ze zbieraniem i przetwarzaniem zużytych materiałów, dostosowane do wymogów prawnych, sytuacji rynkowej i specyfiki danego kraju. Oddziały firmy w poszczególnych krajach stosują swoje własne rozwiązania dotyczące zbiórki i recyklingu materiałów eksploatacyjnych. W Europie Konica Minolta podjęła stosowne środki w zgodzie z dyrektywą Unii Europejskiej o utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE II). Oprócz tego, Konica Minolta prowadzi program ,,Czysta Planeta” (Clean Planet Program), w ramach którego stosuje zaawansowany system recyklingu materiałów eksploatacyjnych druku produkcyjnego w wybranych krajach oraz zwrotu zużytych nabojów z tonerem do drukarek laserowych (urządzenia Konica Minolta Magicolor and PagePro) w 18 europejskich krajach. 


Dowiedz się więcej na Program czysta planeta


Pozwól urządzeniom drukującym działać tak długo jak to możliwe

Urządzenia biurowe marki Konica Minolta mają długą żywotność, a ich konstrukcja składa się z materiałów nadających się do recyklingu. Jest to jeden z rygorystycznych wymogów, które należy spełnić, aby uzyskać certyfikat ekologiczny Blue Angel (Błękitny Anioł). Niemalże wszystkie nasze urządzenia biurowe są opatrzone tym oznaczeniem. Po swoim pierwszym cyklu użytkowania mogą być one bowiem wykorzystywane przez kolejne cztery lub pięć lat, a czasami nawet dłużej. 

Konica Minolta podejmuje inicjatywy mające na celu podniesienie współczynnika recyklingu sprzętu biurowego i materiałów eksploatacyjnych. Za przykład posłużyć może spółka handlowa Konica Minolta Japan Inc., która nie niszczy zużytych urządzeń biurowych, lecz przekazuje je współpracującym z nią firmom w całym kraju. Sprzęt jest tam demontowany ręcznie, co w znaczący sposób podnosi współczynnik recyklingu. Rozebrane części dzieli się na metal i plastik, następnie wysyła do różnych zakładów utylizacyjnych, gdzie poddawane są recyklingowi.


Jak zaprogramować urządzenia, aby ograniczyć ilość odpadów?

Profesjonalne urządzenia biurowe i drukarskie marki Konica Minolta można zaprogramować tak, aby zapewnić odpowiedzialny sposób gospodarowania zasobami. Dzięki temu klienci mogą czerpać korzyści z ograniczonej ilości odpadów i zmniejszyć stopień negatywnego oddziaływania swojego biznesu na środowisko. 

 

 1. Duplex: Druk i kopiowanie dwustronne 
 2. N-up: Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu 
 3. Łączenie zadań druku i kopiowania: Łączenie zadań druku i kopiowania pozwala na zmniejszenie ilości wykorzystywanego papieru i ograniczenie zużycia energii
 4. Podgląd druku: Sterownik XPS Print Preview Driver umożliwia dokładny podgląd drukowanego materiału na ekranie komputera, co pozwala na uniknięcie błędów w druku
 5. Druk próbny: Generowanie pojedynczej strony lub kilku stron testowych, co pozwala na wykrycie potencjalnych błędów przed wydrukiem lub skopiowaniem całości materiału 
 6. Zarządzanie użytkownikiem i kosztami: Centralne oprogramowanie, które oblicza koszt wydruku określonego materiału i za pomocą okienka pop-up informuje o tym użytkownika. Zwiększa to świadomość użytkowników dotyczącą kosztów druku i zapobiega nierozsądnym lub nieekologicznym działaniom w tym zakresie
 7. Usuwanie pustej strony: Zapobieganie drukowaniu pustych stron
 8. Funkcja nakładki: Możliwość drukowania na dokumencie nakładki papieru firmowego – zamiast korzystać z papieru firmowego z nadrukiem, użytkownicy mogą utworzyć nakładkę zawierającą te same informacje, które znajdują się na papierze firmowym; aby wydrukować dokument z nagłówkiem listowym firmy, użytkownicy nie muszą wówczas wkładać do drukarki papieru firmowego z nadrukiem 
 9. Katalog publiczny: Przechowywanie publicznych i często modyfikowanych dokumentów w jednym katalogu, co pozwala na łatwy dostęp i edytowanie określonych materiałów przed wydrukiem dużej ich ilości
 10. Katalog osobisty/Druk podążający (Follow-me): Grupowanie zadań druku i kopiowania w katalogu osobistym zapobiega drukowaniu materiałów, które nie zostają później odbierane; dzięki drukowi podążającemu można również uniknąć sytuacji, w których urządzenia nadmiernie często powtarzają cykl nagrzewania się 
 11. Obsługa przetworzonego papieru: Możliwość korzystania z recyklingowanego papieru bez obawy o jakikolwiek spadek jego jakości

Technologiczne oszczędzanie zasobów


Wykorzystywanie w produkcji przetworzonych materiałów

W 2012 roku Konica Minolta została pierwszym producentem w przemyśle drukarskim na świecie, który wykorzystał materiały z przetworzonego plastiku do konstrukcji obudowy swych urządzeń biurowych. Od tego czasu Konica Minolta usilnie dąży do rozwijania innowacyjnych technologii umożliwiających recykling różnych rodzajów plastiku. W chwili obecnej, aż w 88% urządzeń biurowych marki KM zewnętrzna obudowa zawiera materiały pochodzące z recyklingu. 

Aż 40% pojemników z tonerem, produkowanych przez firmę Konica Minolta, wytwarzanych jest ze zrecyklingowanych butelek po mleku. Celem firmy jest to, by w przyszłości produkcja firmowych pojemników z tonerem na całym świecie opierała się w 100% na wykorzystywaniu materiałów pochodzących z recyklingu. Póki co współczynnik w tym zakresie wynosi 25%.


Tonery o lepszym oddziaływaniu na środowisko

Do produkcji Simitri HD, tonera sygnowanego przez firmę Konica Minolta, wykorzystuje się surowce, na przykład takie jak biomasa. Dzięki temu stopień negatywnego oddziaływania produktu na środowisko jest mniejszy o 40%. 


Przyjazny środowisku recykling papieru

Jeśli chodzi o recykling papieru, kluczową kwestią jest to, by można było usunąć z niego jakiekolwiek ślady toneru. Działające w Europie niemieckie stowarzyszenie INGEDE e.V. podaje, iż toner Simitri® HD używany w urządzeniach marki Konica Minolta ma bardzo wysoki stopień usuwalności tuszu. Dzięki temu użytkownicy tych urządzeń mogą być pewni, że wszelkie ich działania związane z drukiem nie odbywają się kosztem środowiska. Przedsiębiorcy mogą również w ten sposób przyczynić się do dopełnienia procesu recyklingu papieru i redukcji zanieczyszczenia wód. 

 

Korporacyjne zaangażowanie  w ochronę przed odpadami, proces ponownego zalesiania i bioróżnorodność

 

Numer 1 w wydajności pakowania

Konica Minolta systematycznie zwiększa wydajność procesu pakowania swoich produktów, dzięki czemu obecnie zajmuje w tej kwestii 1 miejsce na rynku. W niektórych przypadkach firmie udało się o 50% zmniejszyć objętość używanej do pakowania pianki polistyrenowej oraz o 48% zmniejszyć wagę wykorzystywanego również w tym procesie plastiku.


Ponowne zalesianie planety

Konica Minolta bierze również aktywny udział w procesie ponownego zalesiania planety. Jako dowód może służyć fakt, iż wraz ze sprzedażą każdego pojedynczego urządzenia bizhub ECO sadzi się drzewo w jednym z kenijskich lasów, którym opiekuje się Konica Minolta.  
Od 2012 roku Konica Minolta France (francuski oddział firmy) jest głównym sponsorem wydarzenia "Marathon Vert de Rennes" (Green Marathon), które pomaga w zalesianiu terenów Etiopii, Indii, Portugalii i Francji. Za każdy kilometr przebiegnięty przez uczestników sadzi się jedno drzewo. Dzięki tej inicjatywie, do tej pory posadzono w sumie prawie 725 tys. drzew.


Zaangażowanie w ochronę bioróżnorodności Ziemi

W działaniach produkcyjnych grupy Konica Minolta zwraca się również uwagę na bioróżnorodność. Oznacza to, iż w trakcie produkcji rozważane są takie czynniki jak zasoby wodne, ścieki i roślinność. Podejmuje się działania w celu ograniczenia całkowitego zużycia wody. Stworzony również został system zarządzania ryzykiem zapobiegający powstawaniu szkód ekologicznych w rzekach i jeziorach. Na terenach fabryki nie sadzi się inwazyjnych obcych gatunków roślin, które mogą mieć negatywny wpływ na ekosystem. Jeśli przy sadzeniu drzew na obszarze należącym do fabryki zostaje odkryty rzadki gatunek flory lub fauny, obligatoryjnie wdrażane zostają zasady odpowiedniego postępowania i ochrony.  

We francuskim oddziale KM, na dachu firmowego budynku postawiono sześć uli. Dochód ze sprzedaży miodu przeznaczany jest na różne projekty charytatywne, zaś pszczoły w naturalny sposób przyczyniają się do utrwalania bioróżnorodności. 

Skontaktuj się…

…z naszym zespołem ds. zrównoważonego rozwoju!

Wyślij wiadomość e-mail

Pobierz:

 

Uzyskaj więcej informacji na temat zrównoważonego rozwoju:

 

Uzyskaj więcej informacji o usługach zrównoważonego rozwoju:

 

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami