Odpowiedzialność cyfrowa

 

Wyzwania związane z cyfryzacją: cyfrowa odpowiedzialność firmy Konica Minolta

Żyjemy w jednych z najbardziej dostatnich czasów w historii ludzkości. W związku z cyfryzacją musimy jednak jednocześnie stawić czoła ogromnym zmianom. Zmienia to bowiem sposób, w jaki żyjemy i pracujemy. Zmiany klimatyczne, ogromne zanieczyszczenie, wymierające gatunki czy migracja to tylko niektóre z naszych globalnych wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Wyzwania te, podobnie jak nasze zmieniające się środowisko, mogą być kształtowane przez nas. Na tym polu korporacje odgrywają kluczową rolę, z czego doskonale zdaje sobie sprawę Konica Minolta, przyjmując na siebie cyfrową odpowiedzialność i podejmując wspomniane wyżej wyzwania.Konica Minolta postrzega swoją cyfrową odpowiedzialność jako dobrowolne zaangażowanie się poprzez tworzenie różnych cyfrowych rozwiązań w realizację celów związanych ze zrównoważonym rozwojem, zarówno dla swoich własnych potrzeb, jak i dla dobra społeczeństwa, obecnych i przyszłych pokoleń.

Konica Minolta skupia się na czterech kluczowych polach działalności związanych z korporacyjną odpowiedzialnością cyfrową: 
 

Ochrona danych: więcej niż przestrzeganie przepisów

Przepisy prawa dotyczące ochrony danych i bezpieczeństwa informacji, a także ataki hakerów i skimming sprawiają, że dane osobowe muszą być użytkowane w odpowiedzialny sposób. Konica Minolta postrzega swoją odpowiedzialność w tym zakresie nie tylko jako obowiązek działania w zgodzie z wymogami i standardami prawnymi dotyczącymi ochrony danych i bezpieczeństwa informacji, lecz również jako dobrowolne zajmowanie się indywidualnymi danymi osobowymi w ostrożny i odpowiedzialny sposób. Firma robi to ze względu na swoje etyczne postrzeganie ochrony danych oraz ze względu na fakt, iż ochrona własnych danych osobowych jest jednym z praw każdego człowieka. Z tego powodu pragniemy zapewnić poszczególnym jednostkom prywatność i sprawić, by mogły one zachować swą niezależność w scyfryzowanym świecie.

Dlatego też Konica Minolta:

 

 • opracowała Globalną Politykę Ochrony Danych Osobowych, która wykracza poza zakres RODO,
 • zatrudnia Menedżerów ds. Koordynacji Ochrony Danych w każdym kraju w Europie,
 • zarządza Bezpieczeństwem Informacji,
 • oferuje swoim klientom rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, takie jak na przykład bizhub SECURE 
 • w kompleksowy sposób podchodzi do tematu ochrony danych, w tym do odpowiednich szkoleń z zakresu bezpieczeństwa.

Innowacje społeczne: dla dobra społeczeństwa

Cyfryzacja ma potencjał do tego, by odegrać przełomową rolę w kwestii poprawy jakości życia społecznego. Jest szansą na ograniczenie negatywnego oddziaływania globalnych procesów, produktów i usług na nasz ekosystem i społeczeństwo. Konica Minolta jest przekonana o tym, że społeczne innowacje i cyfrowa technologia powinny służyć ludzkości i planecie. Firma wykorzystuje swój innowacyjny potencjał do wspierania społeczeństwa w stawianiu czoła wyzwaniom z niespotykaną dotąd prędkością i na skalę, jaka była nie do pomyślenia przed rozwojem technologii cyfrowych. Dlatego też KM zobowiązuje się do wykorzystywania swojego innowacyjnego potencjału i technologii cyfrowych w dążeniu do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych i ich realizacji do 2030 roku.

Konica Minolta zrealizowała na przykład takie projekty, jak:
 
 • promowanie rozwoju nowych biznesów za pośrednictwem podstawowych technologii i otwartej innowacyjności,
 • promowanie rozwoju biznesu w pięciu firmowych Centrach Innowacji Biznesowej (BIC),
 • włączenie do swych podstawowych technologii najnowocześniejszych rozwiązań cyfrowych,
 • wsparcie reformy korporacyjnego stylu pracy,
 • wykorzystanie technologii cyfrowej do ograniczenia negatywnego oddziaływania druku komercyjnego na środowisko naturalne.
 

Cyfrowe zanieczyszczenie: ograniczenie ilości

Konica Minolta zdaje sobie sprawę z płynących dla środowiska negatywnych skutków użytkowania cyfrowych technologii. Firma jest świadoma wyzwań związanych z cyfryzacją, takich jak cyfrowe zanieczyszczenie. Jednym z głównych jego rodzajów jest tzw. „zanieczyszczenie uśpione”, spowodowane przechowywaniem wiadomości mailowych. Zanieczyszczenie to jest potęgowane przez każdą pojedynczą osobę i w dużym stopniu przyczynia się do zmian klimatu. 

W celu zmniejszenia ilości cyfrowych zanieczyszczeń Konica Minolta:
 
 • używa energii odnawialnej,
 • korzysta z inteligentnego systemu chłodzenia centrum danych,
 • kompensuje nieuchronne emisje CO2 ,
 • kieruje się zasadami Gospodarki Cyrkulacyjnej.
 

Cyfrowe technologie dla każdego

Konica Minolta chce, aby cyfrowa technologia była dostępna dla każdej osoby bez względu na jej wiek, płeć czy sprawność fizyczną. Cyfrowa powszechność może przyczynić się do zwiększenia dobrobytu naszego społeczeństwa. 

Aby uczynić technologie cyfrowe powszechnymi i dostępnymi dla każdego, Konica Minolta:

 
 • wykorzystuje technologie cyfrowe celem lepszego zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym, na przykład tworząc rozwiązania umożliwiające pracę zdalną, 
 • dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą w zakresie cyfrowych technologii w celach społecznych,
 • gwarantuje każdemu dostęp do swoich urządzeń dzięki ich Uniwersalnej Konstrukcji.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skontaktuj się…

…z naszym zespołem ds. zrównoważonego rozwoju!

Wyślij wiadomość e-mail

Uzyskaj więcej informacji na temat zrównoważonego rozwoju:

 

Uzyskaj więcej informacji o usługach zrównoważonego rozwoju:

 

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami