Konica Minolta

Polska

  • Polish

Giving Shape to Ideas

Kluczowe technologie

Informacje korporacyjne

Naszym celem jest poznanie opinii naszych klientów i spojrzenie na ich potrzeby z ich perspektywy, aby móc wspólnie stawiać czoło wyzwaniom stojącym przed firmami – poprzez urzeczywistnianie idei, które zapewnią nam wszystkim lepszą przyszłość.

ZMIEŃ SEKCJĘ

Koncepcja synergii

Grupa Konica Minolta dysponuje szerokim wachlarzem specjalistycznych technologii oraz metod wspierania konkurencyjności i atrakcyjności naszych produktów. Technologie te definiujemy jako kluczowe. W sumie jest ich dwanaście: cztery dotyczą materiałów, dwie – optyki, dwie – nanoprodukcji, a pozostałe cztery – przetwarzania obrazu.

Od początku działalności naszej firmy rozwijamy i rozbudowujemy te technologie, integrując je na całkiem nowych poziomach, tak aby stały się siłą napędową naszych działań produkcyjnych. Nieustannie dążymy do integracji tych technologii w innowacyjnych produktach oferujących nowe funkcje i stanowiących wartość dodaną, która sprawia, że życie codzienne w domu i w pracy staje się łatwiejsze. Dotyczy to oczywiście również naszej palety produktów należących do rozwiązań biznesowych.

Materiały
Technologia związana z materiałami przyczynia się do poprawy jakości obrazu, trwałości, wrażliwości oraz efektywności takich produktów, jak materiały kolorowe, elektronika organiczna oraz błony wyświetlacza.

Optyka
Technologia optyczna jest niezbędna do zaprojektowania kompaktowych jednostek optycznych o wysokiej precyzji dla urządzeń wielofunkcyjnych i aparatów fotograficznych, a także urządzeń do pomiarów optycznych, takich jak trójwymiarowe przyrządy pomiarowe oraz spektrofotometry.

Nanoprodukcja
Termin ten odnosi się do niezwykle ważnej technologii przetwarzania stosowanej w przypadku soczewek plastikowych i szklanych, substratu szkła dla dysków twardych oraz jednostek optycznych do kompaktowych i bardzo precyzyjnych drukarek.

Przetwarzanie obrazu
Obejmuje zarówno przetwarzanie obrazów, jak i technologię projektowania systemów dla rozmaitych urządzeń i systemów informatycznych, medycznych, przemysłowych oraz detekcji umożliwiającej poprawę jakości obrazu, użyteczności oraz szybkości przetwarzania.