Konica Minolta

Polska

  • Polish

Giving Shape to Ideas

Obszary działania

Informacje korporacyjne

Naszym celem jest poznanie opinii naszych klientów i spojrzenie na ich potrzeby z ich perspektywy, aby móc wspólnie stawiać czoło wyzwaniom stojącym przed firmami – poprzez urzeczywistnianie idei, które zapewnią nam wszystkim lepszą przyszłość.

ZMIEŃ SEKCJĘ

Obszary działania

Konica Minolta Business Technologies, Inc.

Według prognoz w najbliższej przyszłości rola informacji wizualnych znacząco wzrośnie; dlatego Konica Minolta dąży do stworzenia środowisk biznesowych, w których komunikacja wykorzystująca obrazy stanie się bardziej efektywna. Firma uwzględnia w swoich działaniach wszystkie najważniejsze trendy, takie jak systematyzacja, praca w sieci i druk kolorowy, opracowując urządzenia biznesowe o szerszej gamie możliwości i zoptymalizowanej wielofunkcyjności. To nasza odpowiedź na dający się zauważyć wzrost różnorodności produktów do przetwarzania obrazów, a także próba dostosowania oferty do nowych sposobów korzystania z nich oraz pojawiających się nowych potrzeb.

Konica Minolta Sensing, Inc.

Dzięki wypracowanym przez lata technologiom wykorzystywanym w aparatach fotograficznych i światłomierzach fotograficznych, Konica Minolta ma w swojej ofercie wiele różnorodnych urządzeń radiometrycznych umożliwiających pomiar światła, koloru i temperatury; ich odbiorcami są firmy korzystające z technologii detekcji oraz przetwarzania obrazów w tak różnych dziedzinach, jak światło, kolor, temperatura, wyświetlanie, digitalizacja 3D czy zastosowania medyczne. Obecnie firma oferuje ponad 70 przyrządów pomiarowych należących do pięciu kategorii.

Wiele produktów firmy Konica Minolta wyznaczyło nowe standardy w branży przyrządów pomiarowych. Ich wytwarzanie w firmie Konica Minolta odbywa się zgodnie z rygorystycznym systemem zapewniania jakości, dzięki któremu produkty spełniają branżowe normy obowiązujące w Japonii, niemieckie normy DIN oraz wymagające wewnętrzne normy jakościowe firmy.

Konica Minolta Medical & Graphics, Inc.

Konica Minolta Medical & Graphics produkuje klisze do zdjęć rentgenowskich oraz urządzenia do ich przetwarzania, a także urządzenia do wprowadzania/wydruku obrazu, substancje kontrastujące, medyczne materiały eksploatacyjne oraz oferuje szeroką gamę innych produktów medycznych. Dzięki zastosowaniu unikalnych technologii wytwarzamy również najnowocześniejsze produkty dla grafików, takie jak błony do produkcji klisz oraz systemy odbitek próbnych. W przyszłości skupimy wysiłki na opracowaniu systemów i oprogramowania z funkcjami cyfrowymi i możliwością pracy w sieci.

Konica Minolta Planetarium Co., Ltd.

Od roku 1958 Konica Minolta w Japonii ma w swojej ofercie planetaria i powiązane technologie. Dzięki stosowaniu i ciągłemu doskonaleniu licznych technologii w tej dziedzinie, firma może spełnić wymagania użytkowników planetariów w całej Japonii, w coraz większym stopniu zainteresowanych wykorzystaniem filmów w systemie full-dome, grafiki komputerowej, projekcji wideo i strategii multimedialnych. Firma spodziewa się, że Laserscan – pierwszy na świecie system projekcji laserowej opracowany w USA, za pomocą którego można wyświetlać obrazy na całej powierzchni kopuły planetarium – otworzy nowe rynki na możliwości prezentacji atrakcyjnych pokazów w planetariach oraz znajdzie zastosowanie w dziedzinie rozrywki.

Konica Minolta działa również poza granicami Japonii – od pewnego czasu firma rozszerza swoje działania marketingowe również na inne państwa azjatyckie.

Konica Minolta Opto, Inc.

Technologie wspierające branżę informacji wizualnych są wciąż udoskonalane. Rozwojowi społeczeństwa informacyjnego towarzyszy rozszerzenie zakresu zastosowania technologii optycznych. Opracowując zaawansowane technologie optyczne, Konica Minolta w istotny sposób przyczynia się do wzrostu innowacyjności w tej branży poprzez tworzenie unikalnych urządzeń i komponentów optycznych stanowiących wartość dodaną i stosowanie ich w wielu różnych produktach, takich jak laptopy czy odtwarzacze DVD.