Konica Minolta

Polska

Zielona Historia

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zielona Historia

Kwiecień 2012 r. Konica Minolta pośród ekologicznych liderów

Spośród dziesięciu najbardziej ekologicznych firm to właśnie Konica Minolta znalazła się na czołowej pozycji w całościowym rankingu 15. Przeglądu Zarządzania Środowiskowego opublikowanym przez renomowane japońskie wydawnictwo Nikkei Publishing Inc. Ekspert w branży drukarskiej był 12. z 1744 producentów i uzyskał wysokie noty w trzech z pięciu badanych kategorii. Wyniki te mówią same za siebie – Konica Minolta została oceniona najwyżej wśród dostawców rozwiązań do przekazywania informacji za pomocą obrazu.

Grudzień 2011 r. Konica Minolta zdobywa brytyjską nagrodę ekologiczną

Konica Minolta Business Solutions (UK) Ltd., z siedzibą w Basildon, Essex, zdobyła prestiżową nagrodę „Green Apple Award”. Firma zyskała uznanie dzięki pakietowi usług optymalizujących koszty druku „Optimized Print Services” (OPS).

Wrzesień 2011 r. Konica Minolta po raz kolejny uwzględniona w indeksie Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index (DJSI Asia Pacific)

Konica Minolta trzeci rok z rzędu została uwzględniona w indeksie Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index (DJSI Asia Pacific). To kolejny wyraz uznania dla ekonomicznych, ekologicznych i społecznych osiągnięć firmy .

Lipiec 2011 r. Konica Minolta otrzymuje wyróżnienie „Prime Status” od oekom research AG

Konica Minolta otrzymała wyróżnienie „Prime Status” przyznawane przez jedną z najbardziej znanych agencji ratingowych, niemiecką firmę oekom research AG. Po raz kolejny Konica Minolta została uznana za jedną z najbardziej zrównoważonych pod względem rozwoju i inwestowania firm w branży poligraficznej. Logo „Prime Status” doskonale obrazuje ponadprzeciętne zaangażowanie firmy w kwestie ekologiczne i społeczne.

www.oekom-research.com

Kwiecień 2011 r. Konica Minolta ósmy rok z rzędu na liście FTSE4Good Global Index

Listę FTSE4Good Global publikuje niezależna firma FTSE, która należy do The Financial Times i grupy London Stock Exchange.

FTSE ocenia firmy z całego świata na podstawie kryteriów takich jak: ochrona środowiska, kwestie społeczne oraz ład korporacyjny. Jedynie przedsiębiorstwa, które przestrzegają rygorystycznych norm, zostają uwzględnione w prestiżowym indeksie. Lista służy przede wszystkim inwestorom i osobom odpowiedzialnym za przyznawanie funduszy SRI. Jest również głównym punktem odniesienia przy wyborze partnerów biznesowych zainteresowanych CSR i działających na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Marzec 2011 r. Urządzenia wielofunkcyjne Konica Minolta zdobywają certyfikat „Hong Kong Green Label Scheme”

Firma Konica Minolta Business Solutions (HK) Ltd. uzyskała certyfikat „Hong Kong Green Label Scheme” (HKGLS) za trzy urządzenia wielofunkcyjne: bizhub C360, bizhub C280 i bizhub C220.

„Hong Kong Green Label Scheme” to system certyfikacji środowiskowej stworzony przez Green Council w Hong Kongu. Wyróżnienie przyznawane jest za spełnienie rygorystycznych kryteriów. Obejmują one nie tylko działalność na rzecz zmniejszenia użycia materiałów toksycznych, ale również niezwykle ważne działania zorientowane na ochronę środowiska podczas całego cyklu życia produktu.

Marzec 2011 r. Konica Minolta drugi rok z rzędu zaliczona do ”SAM Silver Class”

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to dla nas sposób zarządzania firmą. Naszym celem jest tworzenie i rozwijanie nowych „wartości” poszukiwanych przez społeczeństwo. Drugi rok z rzędu Konica Minolta zyskała globalne uznanie jako czołowa firma, która promuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wynik ten jest rezultatem starań całej grupy o wysoki poziom działania w wymiarze ekologicznym oraz sprawnego zarządzania i nadzoru nad działalnością całej korporacji.

Luty 2011 r. Konica Minolta zostaje uznana firmą o najbardziej zrównoważonym rozwoju w branży przekazywania informacji za pomocą obrazu

Konica Minolta figuruje w Światowym Wykazie 100 Korporacji o najbardziej zrównoważonym rozwoju. Firma uzyskała najlepszy rezultat spośród wszystkich dostawców z branży poligraficznej.

Od 2005 roku magazyn na rzecz ekologicznego kapitalizmu „Corporate Knights” wraz z partnerami publikuje coroczną listę „Global 100”. Kryterium doboru firm do tego zestawienia jest analiza ich działania na podstawie danych dotyczących środowiska, zarządzania społecznego i finansów. „Najlepsza Setka” to firmy wybrane na drodze wielopoziomowego procesu selekcji ze wstępnej grupy około 3500 kandydatów. Obecność firmy Konica Minolta na liście „Global 100” jest wyrazem uznania dla wysiłków włożonych w ochronę środowiska i troskę o społeczeństwo, szczególnie od momentu stworzenia planu „Eco Vision 2050” w styczniu 2009 roku.

Luty 2011 r. Zrównoważone tworzywa sztuczne

Wykorzystanie najnowszych technologii obróbki chemicznej pozwoliło firmie Konica Minolta na stworzenie opatentowanego stopu polimerowego. Rozwiązanie oparte na recyklingu PET uczyniło tworzywo przyjaznym środowisku. Systemy bizhub 552 oraz bizhub 652 jako pierwsze zostały wyposażone w dwa zrównoważone tworzywa sztuczne: nowy polimerowy stop z odzyskanego tworzywa PET oraz produkowany z roślin bioplastik.

Styczeń 2011 r. bizhub 363 „Wybitnym Osiągnięciem”, które efektywnie wykorzystuje energię

System bizhub 363 umożliwia bardzo niskie zużycie energii w przerwach pomiędzy zadaniami, nie tracąc przy tym na produktywności. Właśnie ta cecha skłoniła redaktorów BSL do przyznania urządzeniu tytułu „Wybitnego Osiągnięcia” w zakresie efektywnego wykorzystania energii w kategorii A3/Ledger MFP. Z szacowaną roczną oszczędnością energii na poziomie 57% bizhub 363 okazał się bezkonkurencyjny w porównaniu z innymi testowanymi urządzeniami.

2010 r. Toner Simitri z biomasą obchodzi swoje 10. urodziny

Do stycznia 2010 roku na całym świecie sprzedano około 30 000 ton tonerów Simitri i Simitri HD, z czego około 9% (2700 ton) stanowiły tonery pochodzenia roślinnego. Zastąpiły one tonery produkowane z pochodnych ropy naftowej. Dzięki temu ilość CO2 wyemitowanego przy spalaniu niepotrzebnych dokumentów spadła o około 8400 ton* CO2.

 *) Dla produkowanych z pochodnych ropy naftowej wosków z polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) przy spalaniu każdego 1 kg papieru emitowanych jest 3127 kg CO2 (dane pochodzą z wydanych przez japońskie Ministerstwo Środowiska „Wytycznych dotyczących Metod Obliczania Emisji Gazów Cieplarnianych z 2002 r.”) Zatem 2700 ton tonerów roślinnych (x3127) to około 8400 ton mniej wyemitowanego CO2.

2010 r. bizhub C452 „Wybitnym Osiągnięciem”, które efektywnie wykorzystuje energię

System bizhub C452 wyróżnia się niskim projektowanym rocznym zużyciem energii. Dzięki temu został uznany przez niezależny amerykański instytut badawczy BLS (Buyers’ Laboratory Inc.) za „Wybitne Osiągnięcie” 2010 roku.

Grudzień 2009 r. COP15

Konica Minolta, jako jeden z głównych sponsorów konferencji ONZ w Danii poświęconej Zmianom Klimatycznym, zapewniła podstawowe wyposażenie drukarskie dla delegatów z 180  krajów. Natomiast Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s była sponsorem współpracującym przy 15. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP15).

2008 r. Pakt ONZ „Global Compact”

W grudniu 2008 roku Konica Minolta podpisała pakt ONZ „Global Compact”, który zawiera opisy dziesięciu uniwersalnych zasad dotyczących praw człowieka, pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

2008 r. Poprawa szlaków dystrybucyjnych i systemów

Konica Minolta znacząco obniżyła emisję CO2 produkowanego podczas procesów dystrybucji. Było to możliwe dzięki restrukturyzacji obiektów logistycznych na całym świecie. W czerwcu 2008 roku dwa centra logistyczne – centrum urządzeń wielofunkcyjnych w Niemczech i centrum drukarek w Belgii – zostały przeniesione do nowego miejsca w Emmerich (Niemcy).

Lokalizację w Emmerich wybrano głównie dlatego, że umożliwiała całkowite wyeliminowanie transportu drogowego. Towary po przybyciu do portu w Rotterdamie mogą być dalej transportowane wewnętrznymi drogami wodnymi. Ponadto położenie w samym centrum Europy znacznie zmniejszyło czas transportu i odległość od naszych klientów.

 

2007 r. bizhub C650/C550 zdobywa Grand Prix „Zachowania Energii”

System bizhub C650/C550 zdobył prestiżową nagrodę Grand Prix „Zachowania Energii”.

2007 r. Technologia utrwalania ogrzewaniem indukcyjnym (IH)

Konica Minolta wprowadziła urządzenie wielofunkcyjne, które wykorzystuje technologię utrwalania z użyciem ogrzewania indukcyjnego (IH). bizhub C650 to pierwszy na rynku system wyposażony w tego rodzaju energooszczędną jednostkę utrwalającą. Utrwalanie za pomocą ogrzewania indukcyjnego skraca czas nagrzewania, co znacznie redukuje zużycie energii.

2004 r. Wprowadzenie CSRS – Rozwiązania „CS Remote Care”

Rozwiązanie „CS Remote Care” zapewniło interaktywną wymianę informacji pomiędzy urządzeniami klienta a naszym systemem zarządzania usługami. Dzięki temu klienci mogą skorzystać z najwyższej jakości serwisu zawsze, gdy tego potrzebują. Urządzenie klienta komunikuje się bezpośrednio z odpowiednim centrum usług Konica Minolta (np. za pomocą poczty elektronicznej). Pozwala to naszym technikom zapoznać się z problemem jeszcze przed wizytą u klienta. Dzięki temu czynności serwisowe przebiegają sprawniej. W niektórych przypadkach nawet cały problem można rozwiązać na odległość, co jeszcze bardziej sprzyja obniżeniu emisji CO2 naszej floty samochodowej.

2003 r. Pierwsze cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne z certyfikatem niemieckiego systemu oznaczeń ekologicznych „Blue Angel”

W grudniu 2003 roku nasze „DiALTA Di3510” i „DiALTA Di3510f” jako pierwsze na świecie cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne uzyskały certyfikat niemieckiego systemu oznaczeń ekologicznych „Blue Angel”.

2002 r. Początek produkcji kolorowego tonera Simitri

Tonery Simitri w wersji monochromatycznej Konica Minolta oferuje od 2000 roku. W 2002 roku wzbogacono je o polimeryzowany toner w „brakujących” kolorach (błękitny, fuksja, żółty). Od momentu rozpoczęcia produkcji wszystkie cztery kolory powstają na bazie zasobów roślinnych, co pomaga chronić środowisko.

2001 r. Program „Sprzątania Świata”

Konica Minolta stworzyła program „Sprzątania Świata”, który promuje recykling. Był to nasz wkład w zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Program ten umożliwiał posiadaczom produktów magicolor i pagepro darmową utylizację tonerów i wkładów z tonerem.

2000 r. Konica Minolta pierwszym producentem, który wprowadza polimeryzowane tonery do użytku w monochromatycznych MFP.

W grudniu 2000 roku Konica Minolta rozpoczęła produkcję oryginalnego tonera polimeryzowanego Simitri. Stała się w ten sposób pierwszym na świecie dostawcą, który zastosował polimeryzowany toner w monochromatycznych urządzeniach wielofunkcyjnych.  Produkcja tonera była przyjazna środowisku, ponieważ w około 9% składał się on z zasobów roślinnych.

1995 r. Konica Minolta przyłącza się do Inicjatywy „Responsible Care”

„Responsible Care” to dobrowolna inicjatywa, która dąży do zwiększenia bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska w odniesieniu do substancji chemicznych wykorzystywanych podczas całego cyklu życia produktu. Konica Minolta była aktywnym członkiem Japońskiej Rady „Responsible Care” od momentu jej powołania w 1995 roku.

1992 r. Pierwszy na świecie certyfikat „Blue Angel” dla kopiarek

W styczniu 1992 roku kopiarki firmy Konica Minolta jako pierwsze na świecie otrzymały prestiżowy certyfikat „Blue Angel” .

1984 r. Implementacja organicznych fotoelektrycznych bębnów OPC

Konica Minolta rozpoczęła zastosowanie organicznych fotoelektrycznych bębnów OPC, które wyróżniały się nietoksycznością. Organiczna powierzchnia była nie tylko wyjątkowo wrażliwa na światło i nietoksyczna, ale również nieszkodliwa dla ludzkiego zdrowia. W przeciwieństwie do bębnów OPC, selen i jego związki miały właściwości toksyczne.

1980 r. Konica Minolta wprowadza pierwszą kopiarkę z systemem recyklingu tonera

Kopiarka EP-310 była pierwszym tego typu urządzeniem wyposażonym w system recyklingu tonera. System gromadził, przetwarzał i ponownie używał tusz, który nie został nałożony na papier podczas procesu drukowania.