ZIELONE TECHNOLOGIE

ZMIEŃ SEKCJĘ

TONER SIMITRI® HD

Obecnie aż 99,6% kolorowych i 96,5% monochromatycznych tonerów w ofercie Konica Minolta stanowią polimeryzowane tonery najwyższej klasy. Produkcja, zastosowanie i recykling tego rodzaju tonerów są o wiele bardziej ekologiczne. Dzieje się tak głównie dlatego, że w skład polimeryzowanych tonerów Simitri® HD wchodzi biomasa, która w procesie recyklingu jest 2 w pełni neutralna węglowo.

Simitri® HD – produkcja ekologicznego tonera

Główne wysiłki firmy Konica Minolta koncentrują się wokół tworzenia nowatorskich technologii, które byłyby jednocześnie przyjazne dla środowiska. Z tego względu cały czas staramy się ulepszać wydajność naszych produktów. W tym celu stosujemy różnorodne innowacje o jak najmniejszej szkodliwości środowiskowej.

Zastosowanie procesu polimeryzacji przy produkcji tonerów pozwoliło nam znacznie obniżyć negatywny wpływ na środowisko i zmniejszyć emisję CO2 aż o 33% w porównaniu z tradycyjnymi metodami produkcji.

Simitri® HD – zastosowanie ekologicznego tonera

Niewielka średnica i jednorodny kształt cząsteczek tonera polimeryzowanego zapewniają dokładne pokrycie papieru. Dzięki temu w procesie drukowania zużywa się o wiele mniej tonera niż w przypadku zastosowania tradycyjnego tonera proszkowego. Rozwiązanie to sprzyja ochronie środowiska, ponieważ wydłużony okres eksploatacji jednego tonera pomaga oszczędzać zasoby naturalne. Toner Simitri® HD wymaga również niższej temperatury stapiania. Oba aspekty znacznie wpływają na zmniejszenie zużycia energii i niższą emisję CO2.

Simitri® HD – recykling ekologicznego tonera

Biomasa wchodząca w skład tonera Simitri® HD zachowuje podczas recyklingu neutralny bilans CO2. W szerszej perspektywie pozwala to znacząco obniżyć poziom emisji CO2 wszystkich urządzeń biurowych i produktów Konica Minolta. Od początku produkcji tonera Simitri® w 2000 roku tonery polimeryzowane Konica Minolta zawierają prawie 10% biomasy, czyli materiału powstałego z roślin. Zastosowanie surowców pochodzenia roślinnego, które charakteryzują się neutralnym bilansem węglowym, również pozwala zminimalizować emisję CO2. Neutralny bilans węglowy oznacza, że ostatecznie ilość wyemitowanego CO2 jest równa ilości CO2 pochłoniętego z atmosfery. Biomasa to doskonały przykład neutralności węglowej, ponieważ emituje tylko taką ilość CO2, którą roślina (przed staniem się surowcem do produkcji tonerów polimeryzowanych) pochłonęła z atmosfery podczas swojego wzrostu.