OCHRONA ŚRODOWISKA

Zielony Cykl Życia Produktów

Staramy się, aby produkty Konica Minolta były przyjazne dla środowiska pod wieloma względami. Nasze podejście polega na zagwarantowaniu w pełni ekologicznego cyklu życia produktów i usług – od wstępnej fazy badań i rozwoju, przez wewnętrzne procesy zwiększające prośrodowiskową świadomość dostawców i klientów, aż po recykling zużytych urządzeń.

 

Przykład: Porównanie oddziaływania na środowisko systemu bizhub C25 i jego poprzednika

Poniższe przykłady pokazują, w jaki sposób udoskonalamy nasze produkty. Zwracamy szczególną uwagę na zmniejszenie emisji CO2 podczas całego cyklu życia produktu.

Nasz najnowszy system A4 MFP bizhub C25 emituje mniej gazów cieplarnianych niż jego poprzednik bizhub C20. Stało się to możliwe dzięki obniżeniu ich zużycia podczas procesu produkcji, transportu i obsługi urządzenia.

Bizhub C25 zużywa o 212 kg mniej gazów cieplarnianych niż bizhub C20, co odpowiada 1656 km przejechanym małym samochodem lub 1237 km pokonanym samolotem.

* kg-CO2 oznacza masę gazów cieplarnianych będących odpowiednikiem CO2, m.in. 6 gazów cieplarnianych (GHG) (Dwutlenek węgla (CO2), Metan (CH4), Tlenek azotu (N2O), Fluorowodory (HFCs), Fluoropochodne węglowodoru (PFCs), Heksafluorek siarki (SF6)