Konica Minolta

Polska

Zielony Pakiet OPS

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zielony Pakiet OPS

Główny cel: Zrównoważony rozwój

 • Strategia zrównoważonego rozwoju i ochrona środowiska to główne wyzwanie i kluczowa teza filozofii „Tworzenia Nowych Wartości” firmy Konica Minolta.
 • Dowodem naszego zaangażowania w kwestię zrównoważonego rozwoju jest imponująca liczba innowacyjnych rozwiązań wprowadzonych na przestrzeni lat.
 • Patrzymy odważnie w przyszłość. Nasz plan „Eco Vision 2050” to przyszłościowa wizja środowiskowa. Zawiera opis inicjatyw proekologicznych i strategii zrównoważonego rozwoju, które zamierzamy realizować w przyszłości.
 • Nasze wysiłki i osiągnięcia były wielokrotnie doceniane. W 2011 roku Konica Minolta została uznana za firmę, która najskuteczniej dba o zrównoważony rozwój w całej branży poligraficznej i uhonorowano ją wpisem na prestiżową listę "Global 100"

Zielona koncepcja OPS

Stworzony przez firmę Konica Minolta pakiet usług optymalizujących koszty druku (Optimized Print Services – OPS) doskonale wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju. Konica Minolta dba nie tylko o zwiększenie wydajności urządzeń drukujących i kopiujących, ale również o zmniejszenie ich negatywnego wpływu na środowisko. Zielony pakiet OPS składa się z trzech faz:

 • Konsulting: Ekspert Konica Minolta analizuje i ocenia sytuację.
 • Wdrożenie: Nasz konsultant przedstawia propozycję najkorzystniejszego rozwiązania. Kolejnym krokiem jest instalacja systemów, które są przyjazne dla środowiska.
 • Obsługa: Przedstawiciel Konica Minolta szkoli pracowników firmy w zakresie przyjaznej dla środowiska obsługi sprzętu.

Konica Minolta zawsze dąży do zrozumienia potrzeb swoich klientów. Dlatego w oferowanych przez nas technologiach i usługach tak ważna jest strategia zrównoważonego rozwoju i wydajności środowiska pracy.

Konsulting

Zielony pakiet usług OPS zaczyna się od wnikliwej analizy zastanej sytuacji. Jej celem jest stworzenie optymalnej propozycji łączącej wymagania klienta z celami proekologicznymi. W tej fazie oblicza się zużycie mocy floty drukującej opierając się na dostępnych danych. Dzięki temu można ocenić przyszłe oszczędności firmy oraz korzyści dla środowiska.

Wszystkie zebrane dane pozwolą nam zrozumieć bazowy całkowity koszt posiadania (TCO) oraz oddziaływanie na środowisko, w tym zużycie energii, zużycie papieru i całkowitą emisję CO2. 

Wdrożenie

W oparciu o zaproponowane rozwiązania optymalizacyjne OPS w firmie klienta zostanie wdrożona nowa flota drukująca. Podczas dobierania urządzeń najważniejsze jest dla nas dokładne spełnienie wymagań klienta. Wszystkie drukarki, urządzenia wielofunkcyjne i oprogramowanie dostarczane przez Konica Minolta to ekologiczne rozwiązania, które chronią środowisko.

Aby zminimalizować negatywne oddziaływanie produktu na środowisko, zwracamy uwagę na cały cykl życia produktu .

Przykłady w tej dziedzinie:

 • projektowanie produktu zorientowanego na oszczędzanie energii,
 • kompaktowa i lekka konstrukcja,
 • poprawa szlaków dystrybucji i systemów redukujących emisję CO2,
 • oprogramowanie i aplikacje, które sprzyjają oszczędnościom.

Decydując się na urządzenia Konica Minolta, nasi klienci zyskują możliwość skorzystania z wielu „zielonych” technologii, takich jak toner Simitri HD, do produkcji których użyto biomasy, produkty "Energy Star" o niskiej wartości typowego tygodniowego zużycia energii (TEC) lub technologie utrwalające z użyciem ogrzewania indukcyjnego (IH).

Obsługa

Wraz z końcem fazy wdrożenia nasi klienci nie są pozostawieni sami sobie. Celem zielonego pakietu usług OPS jest zagwarantowanie niekłopotliwej infrastruktury oraz jej ciągłe dostosowywanie do wymagań klienta. Kwestia codziennego wykorzystania wdrożonego sprzętu to czynnik kluczowy. Systemy Konica Minolta posiadają wiele rożnych zielonych funkcji, takich jak:

 • drukowanie i kopiowanie dwustronne
 • drukowanie i kopiowanie typu "N-up"
 • proofing i drukowanie
 • my Tab (moja zakładka)
 • podgląd wydruku XPS

W procesie OPS Konica Minolta oferuje spersonalizowane szkolenia prowadzone przez ekspertów, którzy prezentują i wyjaśniają ustawienia zielonych opcji w nowych urządzeniach. Nasze innowacje zależą od zorientowanych na przyszłość badań i rozwoju oraz ciągłych udoskonaleń.

Dobrym przykładem naszych przyszłościowych technologii jest element ze zrównoważonego tworzywa sztucznego w naszym najnowszym urządzeniu.