Konica Minolta

Polska

Bezpieczeństwo

PRODUKTY

W ofercie produktów Konica Minolta znaleźć można różnorodne serie urządzeń obejmujące pełen zakres dziedzin cyfrowego przetwarzania obrazu! Wszystkie nasze innowacyjne rozwiązania sprzętowe gwarantują doskonałą jakość wydruku kolorowego i czarno-białego.

Bezpieczeństwo

Wobec błyskawicznego rozwoju komunikacji globalnej, jaki przyniosła ze sobą epoka technologii cyfrowych, rośnie ryzyko naruszenia zabezpieczeń, co może skutkować poważnymi konsekwencjami.

W odpowiedzi na te zagrożenia firma Konica Minolta zaangażowała się w rozwój i wdrażanie bezpiecznych technologii informatycznych we wszystkich swoich urządzeniach wielofunkcyjnych. Naszym najważniejszym celem jest opracowanie produktów i technologii, które zapewnią poufność informacji przechowywanych i przesyłanych w formie elektronicznej (danych i dokumentów) należących do naszych klientów.