Analiza firmy Quocirca

Quocirca, czołowa organizacja w dziedzinie badań i analizy, specjalizująca się w badaniu wpływu technologii teleinformatycznych (ITC) na działalność biznesową, w październiku 2011 r. opublikowała badanie rynku dotyczące bezpieczeństwa wydruku. „Usuwanie luk w bezpieczeństwie. Sytuacja na rynku w zakresie bezpieczeństwa wydruku”. Raport dotyczył przede wszystkim technologii wykorzystywanych w urządzeniach wielofunkcyjnych (MFP) i związanych z nimi aspektów bezpieczeństwa. Porównano w nim ofertę wybranych producentów. Pod względem bezpieczeństwa standardowej wersji urządzeń MFP Konica Minolta nie miała sobie równych w branży.

„Bezpieczeństwo to kluczowy element strategii Konica Minolta. (...) Firma posiada szeroki wachlarz funkcji bezpieczeństwa wydruku i dokumentów; wiele z nich to standardowe funkcje urządzeń bizhub. Zamiast uzyskiwać certyfikaty dla opcjonalnych pakietów bezpieczeństwa, Konica Minolta może się pochwalić najszerszą na rynku ofertą urządzeń wielofunkcyjnych posiadających certyfikat ISO 15408”.
Źródło: Quocirca (2011): Badanie rynku: „Usuwanie luk w bezpieczeństwie. Sytuacja na rynku w zakresie bezpieczeństwa wydruku”, s. 11.


Podłączone do sieci urządzenia drukujące oraz wielofunkcyjne urządzenia peryferyjne przeszły ewolucję, w wyniku której stały się integralną częścią sieci, stanowiąc złożone centrale przetwarzania dokumentów. Urządzenia te są wyposażone w dysk twardy, często obsługują wewnętrzne serwery sieci web, mają funkcję drukowania, kopiowania i skanowania do miejsc docelowych w sieci, a także wysyłania załączników e-mail, co oznacza, że są narażone na te same zagrożenia, co inne urządzenia działające w sieci i wymagają zabezpieczenia.

Podsumowanie i zalecenia:


1. Brak bezpieczeństwa wydruku stanowi zagrożenie dla organizacji.

2. Organizacje nie powinny lekceważyć ryzyka związanego z niezabezpieczonymi drukarkami i urządzeniami wielofunkcyjnymi.

3. Na rynku bezpieczeństwa wydruku dostępnych jest wiele różnych produktów spełniających rozmaite standardy.

4. Ocena bezpieczeństwa systemu drukowania ma kluczowe znaczenie dla określenia jego słabych punktów.

5. Skomplikowany charakter systemu złożonego z różnych drukarek niesie ze sobą większe ryzyko, ale zarazem stwarza możliwość uzyskania najdoskonalszych produktów.

6. Bezpieczeństwo i mobilność są ze sobą nierozerwalnie powiązane poprzez wdrożenie rozwiązań umożliwiających wydruk na żądanie (pull-printing).

7. Organizacje powinny opracować strategię bezpieczeństwa drukowania, w pełni zintegrowaną z ogólnym podejściem w zakresie bezpieczeństwa informatycznego.

8. Rozwój rynku usług MPS zwiększy zakres korzystania z produktów zapewniających bezpieczeństwo wydruku.

Choć wiele organizacji nie jest w stanie dokładnie określić słabych punktów bezpieczeństwa swoich urządzeń MFP, zagrożenia można zminimalizować poprzez zastosowanie rozmaitych środków. To jedna z mocnych stron firmy Konica Minolta!