Konica Minolta

Polska

OPS

USŁUGI I ROZWIĄZANIA

Dzięki stałemu dążeniu do innowacji i rozwoju w Konica Minolta możemy zaoferować naszym klientom szeroką gamę niezbędnych usług i rozwiązań obejmujących wszystkie dziedziny cyfrowego przetwarzania obrazu.

OPS

Pakiet usług Optimized Print Services (OPS) Konica Minolta łączy w sobie konsulting, wdrożenie urządzeń i oprogramowania oraz obsługę, a jego celem jest opracowanie strategii optymalizacji na podstawie faktów i precyzyjnych danych oraz zapewnienie obniżenia kosztów i niezakłóconego przebiegu procesów.

Koncepcja OPS opiera się na trzech filarach. Są to: Konsulting, Wdrożenie i Obsługa.