OPTIMIZED PRINT SERVICES

ZMIEŃ SEKCJĘ

Konsulting

Wszystkie usprawnienia będące efektem konsultingu w zakresie OPS są wynikiem zastosowania własnej metodologii badań i profesjonalnych narzędzi analitycznych. Dzięki temu każdy z etapów procesu opracowywania rozwiązania dostosowanego do potrzeb klienta jest dla niego zrozumiały.

  • Zbieranie danych: identyfikowanie (przy użyciu oprogramowania) obecnych zasobów związanych z drukowaniem oraz dokładne monitorowanie schematów bieżącego wykorzystania sprzętu i liczby wykonywanych wydruków; rozmowy z użytkownikami, pozwalające poznać szczegóły obiegu dokumentów, indywidualne potrzeby oraz wymagania dotyczące oczekiwanego poziomu jakości usług.
  • Analiza: precyzyjne wyliczenie całkowitego kosztu posiadania (TCO) i porównanie go ze średnimi kosztami na rynku; szczegółowa analiza potrzebnych i zalecanych rozwiązań z zakresu drukowania, które umożliwią spełnienie wymogów dotyczących procesów biznesowych związanych z dokumentacją.
  • Optymalizacja: opracowanie środowiska drukowania, które odpowiada wymogom biznesowym każdej z firm, na podstawie wyników analizy i wizualizacji opartych na szczegółowych planach.