OPTIMIZED PRINT SERVICES

ZMIEŃ SEKCJĘ

Quocirca: Konica Minolta mocno zaznaczyła swoją obecność na europejskim rynku usług MPS

W najnowszym raporcie na temat usług zarządzania drukiem firma badawcza Quocirca wskazuje na ogromny rozwój oferty Konica Minolta na rynku usług zarządzania drukiem. Analitycy firmy Quocirca zwracają uwagę na trendy rynkowe, omawiają sytuację i podsumowują programy usług MPS dla kanałów partnerskich. Jednocześnie podkreślają, że „teraz jest najlepszy moment dla resellerów, by poprzez MPS podnieść wartość swoich usług”. Raport zwraca uwagę na fakt, że usługi MPS są wciąż zbyt mało znane na rynku. Pełny raport można otrzymać od Konica Minolta.

Autorzy opracowanego przez Quocirca raportu dotyczącego programów MPS w Europie zaznaczają, że rozwiązania te powinny „być kierowane zarówno do IT resellerów, (…) jak i do dealerów urządzeń wielofunkcyjnych”. Konica Minolta dostrzegła tę konieczność i opracowała usługi dla odmiennych wymagań różnego rodzaju kanałów partnerskich, w ramach własnych rozwiązań optymalizacji druku Konica Minolta (Optimized Print Services, OPS).

Quocirca ocenia, że „rynek małych przedsiębiorstw bez wątpienia stanowi ogromną szansę dla producentów i resellerów na uzyskanie rosnących przychodów”. Wskazuje ponadto, że „resellerzy muszą zmienić model działania z transakcyjnego na oparty na usługach” i w tym celu „muszą inwestować w pracowników, bez których rozwój działalności w zakresie MPS będzie niemożliwy”.

Autorzy raportu zauważyli, że coraz mocniej koncentrując się na kanale pośrednim, Konica Minolta od kilku lat aktywnie przekształca swoją strategię sprzedażową, by umożliwić partnerom dostarczanie usług druku za pośrednictwem pełnej oferty produktowej. W ramach rozszerzenia usług OPS dostępnych dla kanału pośredniego, Konica Minolta oferuje zarówno prosty program dla IT resellerów, nazywany Click Pack, jak i wersję MPS o wartości dodanej, przeznaczoną dla wybranych partnerów handlowych. Oferowanie kanałom partnerskim prostych rozwiązań zarządczych i doradczych stanowi sekret skuteczności modelu OPS Konica Minolta.

Za element o znaczeniu strategicznym Quocirca uznała inwestowanie Konica Minolta w zasoby ludzkie: w każdym kraju zostanie powołana osoba odpowiadająca za wspieranie programu dla kanału pośredniego. Firma koncentruje się również na zapewnianiu „pełnego szkolenia i wsparcia (zarówno w terenie, jak i przez Internet) dla pracowników technicznych i handlowców, które stanowią obowiązkowy wymóg w staraniach o uzyskanie certyfikatu partnera OPS”. Jest to dla Konica Minolta czynnik strategiczny, gwarantujący najwyższy poziom realizacji usług MPS.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że „drukowanie na rynku małych przedsiębiorstw ma się doskonale”. Aż 56% respondentów uważa drukowanie za niezbędne lub bardzo ważne dla wsparcia działalności biznesowej. Przedsiębiorstwa dostrzegają również wzrost ilości wydruków kolorowych. Najważniejszymi wyzwaniami w dziedzinie drukowania dla małych przedsiębiorstw są: ograniczenie kosztów i zrozumienie użytkowania, które jako ważne lub bardzo ważne określiło odpowiednio 63% i 58% respondentów. Jednoznacznie wskazuje to, że rynek potrzebuje rozwiązań takich jak OPS.

Określenia i nazwy produktów użyte w niniejszym tekście mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do innych podmiotów, co zostaje niniejszym uznane.


Zobacz kompletny raport