OPTIMIZED PRINT SERVICES

ZMIEŃ SEKCJĘ

Zapewnienie efektywnego działania urządzeń drukujących

W technologiach biurowych dokonał się wielki postęp, zmieniły się również potrzeby użytkowników. Obecnie wiele firmowych środowisk drukujących to dość przypadkowe zgromadzenia urządzeń do druku, przetwarzania obrazu i przesyłania faksem, pozbawione odpowiedniego zarządzania i serwisowania, które odpowiadałyby wymogom dzisiejszego świata biznesu. Usługi OPS Konica Minolta łączą konsulting, wdrożenie urządzeń i oprogramowania oraz zarządzanie obsługą w celu obniżenia kosztów druku dokumentów.

Koncepcja OPS koncentruje się na czterech najważniejszych zagadnieniach. Są to:

  • Urządzenia: właściwe dopasowanie liczby i rodzaju urządzeń drukujących do potrzeb przedsiębiorstwa, zapewnienie optymalnego wsparcia w zakresie procesów biznesowych i urządzeń oraz wprowadzenie trwałej optymalizacji uwzględniającej zmniejszenie TCO i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne,
  • Proces: analiza obiegu wszystkich dokumentów związanych z działalnością firmy w celu zwiększenia wydajności pracowników, wypracowania oszczędności oraz zaprojektowania i obsługi rozwiązania, dokładnie odpowiadającego rzeczywistym wymaganiom klienta,
  • Finanse: oferowanie różnych możliwości zakupu i leasingu oraz zróżnicowanych rodzajów umów, a także integrowanie już zawartych umów w ramach jednego, przejrzystego planu finansowego,
  • Bezpieczeństwo: opracowywanie i wdrażanie rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa informatycznego i bezpieczeństwa informacji – od uwierzytelniania użytkowników, poprzez likwidację urządzeń w sposób zapewniający poufność danych na dyskach twardych, aż po rozbudowane zabezpieczenia sieciowe.

Podstawą koncepcji OPS jest podejście oparte na trzech filarach: konsultingu, wdrożeniu i obsłudze.

 

consult implement manage