Konica Minolta

Polska

Rynki wertykalne

USŁUGI I ROZWIĄZANIA

Dzięki stałemu dążeniu do innowacji i rozwoju w Konica Minolta możemy zaoferować naszym klientom szeroką gamę niezbędnych usług i rozwiązań obejmujących wszystkie dziedziny cyfrowego przetwarzania obrazu.

Rynki wertykalne

Podejście oparte na rynkach wertykalnych dotyczy określonych grup użytkowników i ich indywidualnych wymagań. Wszystkie takie rynki to środowiska, w których intensywnie przetwarza się dokumenty lub dane i w których bierze się pod uwagę konkretne potrzeby różnych grup użytkowników. W sektorze edukacji będą to studenci, wykładowcy lub władze szkoły, a w sektorze finansowym – banki oraz instytucje finansowe, a także ich klienci.

Firma Konica Minolta pokazuje, w jaki sposób można wykorzystać bogate możliwości nowoczesnej technologii cyfrowej, aby wszystkie zainteresowane strony mogły z niej czerpać korzyści.