Konica Minolta

Polska

Edukacja

RYNKI WERTYKALNE

ZMIEŃ SEKCJĘ

Edukacja oparta na usługach

Szkoły, szkoły wyższe oraz instytucje edukacyjne muszą skupić się na zapewnieniu sprawnej organizacji oraz poprawie atrakcyjności swoich usług w celu zwiększenia konkurencyjności. Dzięki technologii cyfrowej instytucje edukacyjne mogą poprawić warunki kształcenia, prowadzić dokumentację rachunkową i zarządzać swoim budżetem. We wszystkich tych aspektach możemy zapewnić profesjonalne wsparcie dzięki zaawansowanym rozwiązaniom w zakresie wydruku dokumentów i księgowości, skanowania i dystrybucji.

Łącze do mikrostrony