Europejski program partnerski

Zwiększ swoje kompetencje i profesjonalizm, współpracując z Konica Minolta — globalną korporacją!

 

Wartość naszych partnerów

Ważne jest dla nas, aby nasi partnerzy zachowali swoją tożsamość biznesową. Każda firma jest inna i ma wyjątkowe czynniki sukcesu. Niezależnie od tego, czy partner ma specjalistyczną wiedzę w określonej dziedzinie, czy posiada wielu specjalistów i produktów, w firmie Konica Minolta mile widziane jest zróżnicowanie i zdajemy sobie sprawę, że jest ono jedną z mocnych stron każdej firmy.
 

Główne wartości programu partnerskiego:
 

  • Przejrzystość
  • Wzajemne partnerstwo
  • Umiejętności i wiedza techniczna
  • Lojalność i zaangażowanie
  • Wyniki sprzedaży


Nasz program partnerski Konica Minolta jest prosty, uczciwy i przejrzysty. Partnerzy mają klucz do wspólnego poziomu partnerstwa i płynących z niego korzyści, zobowiązując się do przestrzegania grupy wymagań dla każdego poziomu. Status partnera zależy od szeregu kryteriów. Dzięki temu partnerzy mogą w pełni wykorzystać swoje silne strony jako firma, a nie dostosowywać działalność do naszych potrzeb.

 

Wartości korporacyjne

Konica Minolta to globalna marka. Jako firma popieramy następujące wartości:
 

  • Wiedza techniczna
  • Zaawansowane innowacje
  • Ambitny zrównoważony rozwój
 

Są to najważniejsze dla nas wartości i stosujemy je podczas współpracy z naszymi partnerami. Zainspirowały nas one do stworzenia programu partnerskiego.
 

Jesteśmy zaangażowani we wspieranie rozwoju Twojej firmy i rozwijanie zrównoważonego partnerstwa z realistycznymi celami i wymiernymi korzyściami, takimi jak płatności bonusowe po osiągnięciu celów. Wystarczy spełnić zestaw wymagań, które są jasno określone w ramach tego programu.
 

Aby uzyskać pomoc w rozwijaniu wiedzy i umiejętności, możesz wziąć udział w programach rozwoju umiejętności.

 

Poziomy partnerstwa

Jesteśmy zainteresowani naszymi partnerami i ich działalnością. Nie określamy poziomu partnerstwa wyłącznie na podstawie obrotów, ale określiliśmy kilka kryteriów, które mogą poprawić status partnera. Innymi słowy jesteśmy w stanie przyjąć model biznesowy partnerów, a nie dostosowujemy ich do naszych potrzeb.
 

Im więcej kryteriów spełnia firma partnera, tym wyższy będzie poziom partnerstwa i więcej korzyści, jakie uzyska partner.
 

Program partnerski firmy Konica Minolta jest relacją korzystną dla obu stron. Jesteśmy zaangażowani we wspieranie rozwoju działalności partnerów w celu wspólnego rozwoju. 

Korzyści

Podczas tworzenia programu partnerskiego staramy się oferować partnerom szereg korzyści.
 

Jasne i zwięzłe osiągnięcia i korzyści
 

Wspólne cele uzgodnione na początku każdego roku w ramach wspólnego planu biznesowego w celu wspierania rozwoju działalności partnera.
 

Maksymalizacja widoczności firmy dzięki wykorzystaniu wyszukiwarki Konica Minolta „gdzie kupić” na naszych krajowych stronach internetowych. Oznacza to, że klienci poszukujący produktów Konica Minolta na stronie internetowej zostaną skierowani do Twojej firmy.
 

Rozwój umiejętności i wiedzy : Nasi partnerzy mogą korzystać z kursów szkoleniowych Konica Minolta, które w zależności od poziomu partnerstwa mogą być dostarczane bezpłatnie.
 

Certyfikacja sprawdzonych umiejętności i wiedzy w zakresie oferowania najnowocześniejszych produktów i rozwiązań firmy Konica Minolta.

 

Certyfikaty

Wiele naszych produktów i rozwiązań wymaga specjalnych umiejętności i wiedzy, a w rezultacie większego zaangażowania naszych partnerów.
 

Aby zapewnić klientom końcowym pewną wiedzę w tych obszarach, oferujemy szereg certyfikatów partnerom, którzy uzyskali specjalistyczną wiedzę w określonej dziedzinie lub ofercie produktów. Po przeprowadzeniu dodatkowego szkolenia i spełnieniu pewnych warunków, które weryfikują ich wiedzę, partnerzy mogą ogłaszać swoje certyfikacje jako uzupełnienie poziomu partnerstwa, korzystając z certyfikatów.
 

Wybrane osoby kontaktowe w każdej firmie będą uczestniczyć w serii kursów szkoleniowych, aby zdobyć wiedzę i doświadczenie niezbędne do uzyskania statusu certyfikowanego specjalisty. Partnerzy Konica Minolta, którzy biorą udział w procesie certyfikacji naszych produktów, mogą liczyć na większy zestaw korzyści, takich jak dodatkowe szkolenia i pomoc specjalistyczna.
 

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat certyfikatów dostępnych lokalnie, odwiedź stronę internetową dla swojego kraju.

 

Pobierz broszurę programu partnerskiego, aby mieć pod ręką wszystkie informacje.

Broszura programu partnerskiego
Partner Programme brochure thumbnail