New work

Jak zyskać szybszy dostęp do informacji podczas pracy zdalnej ? Połącz zarządzanie treścią (ECM) z usługą Microsoft 365 i korzystaj z pełnego potencjału pracy cyfrowej

Uzyskanie szybkiego dostępu do informacji jest wyzwaniem zarówno dla pracowników biurowych, jak i pracujących zdalnie. Rozwiązaniem tego problemu jest połączenie systemu zarządzania informacjami (ECM) z usługą Microsoft 365.

01.06.2022
4 minut 4 minut
Słowa kluczowe:
Spis treści
Usługa Microsoft 365 okazała się idealnym rozwiązaniem dla wielu organizacji w czasie pandemii, a Microsoft Teams – doskonałym narzędziem do współpracy cyfrowej. Teraz można wykorzystać ich możliwości, łącząc rozwiązanie do zarządzania treścią (ECM) z Microsoft Teams. W ten sposób zapewnisz swoim pracownikom szybki i łatwy dostęp do potrzebnych informacji, niezależnie od lokalizacji dokumentów, czy miejsca pracy Twojego zespołu.

Na początku pandemii wirusa COVID-19 rząd wprowadził nakaz pracy w domu. Wiele organizacji niemal z dnia na dzień wprowadziło rozwiązania oparte na chmurze, takie jak Microsoft 365. Usługi takie jak Microsoft Teams zapewniały niezbędne narzędzia do komunikacji i współpracy, które usprawniały pracę w domu. Nic więc dziwnego, że Microsoft Teams obecnie posiada 145 milionów użytkowników na całym świecie1.

Jednakże, organizacje nadal posiadają problemy związane z zarządzaniem informacjami. Pracownikom stale brakuje dostępu do wielu danych oraz informacji, dzięki którym mogliby szybciej i skuteczniej wspierać procesy biznesowe oraz dbać o obieg dokumentów. 

Idealnym rozwiązaniem, odpowiadającym na potrzeby pracowników, byłoby narzędzie do wyszukiwania, które działa podobnie jak strona Google, umożliwiając im:

 • szybkie wyszukiwanie informacji w każdej bazie danych
 • pobieranie wszystkich istotnych informacji i danych
 • dostęp do wszystkich informacji w jednym miejscu

Łącząc oprogramowanie do zarządzania treścią (oprogramowanie ECM) z Microsoft Teams, dajesz pracownikom to, czego potrzebują. W ten sposób, system zarządzania treścią pomaga organizacji zapewnić bezpieczeństwo informacji oraz odpowiednio nimi zarządzać. Usprawnia on również zarządzanie dokumentami oraz pilnuje zgodności dokumentów z obowiązującymi przepisami.

"Nie wystarczy zarządzać treścią. Ważna jest również możliwość posiadania dostępu do właściwej wersji dokumentu. Treścią należy zarządzać w taki sposób, aby była ona wykorzystywana do sprawnego realizowania celów biznesowych."

AIIM (Association for Intelligent Information Management)

Czas przejąć kontrolę nad swoimi informacjami

Od czasu przejścia na pracę zdalną, organizacje coraz częściej napotykają trudności w zarządzaniu informacją oraz treścią.

W firmach, które nie miały dotychczas jasno określonych zasad dotyczących przechowywania dokumentów i zarządzania cyklem życia treści, przejście na Microsoft Teams spowodowało, że niektóre organizacje zaczęły  używać tej usługi również jako struktury archiwizacyjnej.

Z ostatniego badania Konica Minolta2 wynika, że  66% firm przechowuje dokumenty  w sposób nieusystematyzowany: 

 • 9% firm polega jedynie na załącznikach umieszczanych w  poczcie elektronicznej i osobistych dyskach lokalnych
 • 34% firm korzysta z chmury, ale posiada tam wiele niezorganizowanych i zduplikowanych plików
 • 23% firm korzysta z jednego sieciowego systemu udostępniania plików, który jest chaotycznie zarządzany
 • Tylko jedna trzecia organizacji (33%) posiada dobrze zorganizowany system sieciowy do udostępniania plików

Niestety, zdecentralizowane podejście do zarządzania treścią oraz  archiwizowania informacji może prowadzić do różnego rodzaju problemów. Oto jedne z najpoważniejszych problemów:

 • Zbyt  duża ilość czasu spędzona na szukaniu odpowiednich informacji przez pracowników, które skutkuje obniżenim ich efektywności oraz produktywności
 • Brak możliwości wglądu do pełnych informacji firmowych
 • Brak aktualizacji dokumentów
 • Ryzyko dublowania dokumentów
 • Ryzyko wystąpienia niezgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych

Zwiększ wydajność usługi Office 365 dzięki inteligentnemu zarządzaniu informacjami

 

Połącz Microsoft Office 365 z usługą inteligentnego zarządzania danymi M-Files i wyszukuj informacje w systemach biznesowych, dyskach sieciowych i innych repozytoriach, bezpośrednio z widoku Microsoft Office 365. To, pozwoli Ci zautomatyzować wszystkie procesy biznesowe dzięki sprawnym przepływom pracy oraz wbudowanej sztucznej inteligencji. 

Dostęp do informacji jest autoryzowany za pomocą pojedynczego logowania do usługi Azure Active Directory. Dodatkowo, M-Files wykorzystuje strukturę opartą na metadanych, aby umożliwić automatyczne i dynamiczne zabezpieczanie zarówno ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych danych. 

Wbudowana sztuczna inteligencja pozwala usłudze M-Files analizować, klasyfikować oraz udostępniać dokumenty do wglądu, by móc sprawdzać wartość oraz wrażliwość zawartych danych, a także weryfikować ich zgodność z obowiązującymi przepisami. 
 

Jak trudno jest znaleźć właściwe informacje?

18 minut to średni czas, jaki pracownicy spędzają na szukaniu dokumentu.³

93% pracowników nie może znaleźć dokumentu, ponieważ został on źle nazwany lub niepoprawnie oznaczony podczas archiwizacji.⁴

82% pracowników uważa, że poruszanie się po różnych systemach w celu znalezienia najbardziej aktualnej wersji dokumentów obniża ich produktywność.⁵

Rozwiązanie ECM – narzędzie, które usprawnia codzienną pracę

Wszystkie wspomniane wyżej problemy można rozwiązać za pomocą systemu zarządzania treścią (system ECM), bez konieczności migrowania danych i dokumentów. System ECM oraz M-Files stanowią inteligentną platformę do zarządzania treścią, która:

 • Wprowadza spójność w przechowywaniu danych oraz dokumentów we wszystkich zbiorach informacji, systemach pamięci masowej i aplikacjach biznesowych
 • Upraszcza zarządzanie informacją, a dzięki automatyzacji wspiera i usprawnia działania związane z zapewnieniem zgodności przepisów
 • Oszczędza czas i wysiłek pracowników, którzy mogą sprawniej znaleźć potrzebne im informacje
 • Zapewnia bezpieczeństwo w zakresie bieżącego aktualizowania danych oraz ochrony dokumentów przed przypadkowym usunięciem
Dzięki integracji opartej na interfejsie API z usługą Microsoft 365, aplikacja M-Files umożliwia przekształcenie Microsoft Teams w samodzielny punkt dostępu do wszystkich informacji przedsiębiorstwa. Dzięki temu rozwiązaniu, pracownicy mogą korzystać ze znanego interfejsu co umożliwi im sprawniejsze  znalezienie potrzebnych informacji.

Korzyści dla użytkowników wynikające z wdrożenia ECM:
 • Bezpośredni dostęp z poziomu Teams do danych przedsiębiorstwa, bez względu na to, gdzie są przechowywane. Nie ma więc potrzeby przełączania się między aplikacjami. M-Files umożliwia dodatkowo przenoszenie treści z innych systemów do kanałów Teams
 • Inteligentna wyszukiwarka, która umożliwia użytkownikom szybkie i efektywne znajdowanie informacji potrzebnych do obsługi procesów biznesowych, przepływów pracy oraz codziennych zadań
 • Pewność, że wszyscy przeglądają, udostępniają oraz pracują na najnowszej wersji dokumentów

Długotrwała zmiana na lepsze

Łącząc oprogramowanie M-Files z Microsoft 365, zwiększysz wydajność i produktywność swoich pracowników. To wszystko możliwe jest bez konieczności poznawania  nowego systemu lub przełączania się między aplikacjami.

Ponadto, ze względu na kontrolowany dostęp do informacji, Twoja organizacja zwiększy poziom swojego bezpieczeństwa, a same dane będą zarządzane zgodnie z obowiązującą polityką i przepisami.

Wiele organizacji oczekuje, że możliwość pracy w domu będzie kluczowym elementem ich hybrydowej przyszłości. Dlatego, wdrożenie rozwiązania M-Files jest adekwatną propozycją, która pozwoli Twojej organizacji czerpać długoterminowe korzyści z dostępu do informacji.

M-Files

Rozwiązanie do inteligentnego zarządzania informacją

Dla Ciebie od nas: