Security

Rozpocznij transformację Przemysłu 4.0: zautomatyzuj kontrole jakości za pomocą analizy wideo

Jedną z technologii Przemysłu 4.0 jest analityka wideo, która staje się coraz bardziej przystępna cenowo. Dzięki temu również mniejsze przedsiębiorstwa mogą czerpać korzyści z transformacji.

02.06.2022
6 minut 6 minut
Start your Industry 4.0 transformation: automate quality inspections with video analytics
Spis treści
W przeszłości technologia Przemysłu 4.0 wymagała znacznych inwestycji, co powodowało wdrażanie jej jedynie przez największych producentów. Wraz z rozwojem rozwiązań technologicznych, takich jak analityka wideo, sytuacja zaczęła się zmieniać. Powyższe rozwiązania pomagają wyrównać szanse, umożliwiając mniejszym firmom korzystanie z możliwości dotyczących poprawy wydajności oraz związanych z tym korzyści.

Najwięksi producenci i inżynierowie inwestują w najnowsze technologie Przemysłu 4.0 – sztuczną inteligencję, przemysłowe rozwiązania informacyjno-komunikacyjne, uczenie maszynowe i robotykę. To pozwala im przekształcić procesy produkcyjne w cyfrowe oraz zbudować inteligentne fabryki przyszłości.

Jednak dla wielu mniejszych firm, inwestycje w tak zaawansowane technologie były nieosiągalne cenowo. To zjawisko powodowało nieustanne próby dotrzymania kroku wielkim firmom. Jednakże, mniejsze firmy stale koncentrują się na usprawnianiu procesów produkcyjnych i inżynieryjnych, aby:
 • zwiększyć wydajność poprzez wykorzystanie automatyzacji
 • ograniczyć liczbę błędów i niespójności
 • zmniejszyć czas przestojów
 • obniżyć koszty

Czym jest Przemysł 4.0?

Przemysł 4.0, znany również jako czwarta rewolucja przemysłowa, to transformacja i cyfryzacja produkcji, przemysłu i łańcucha dostaw z wykorzystaniem Big Data, analityki danych, urządzeń obsługujących IoT (np. inteligentnych czujników) oraz narzędzi i technologii cyfrowych używanych do: 
 
 • automatyzacji
 • lepszej łączności i komunikacji
 • samokontroli
 • analizy i diagnostyki problemów, bez konieczności interwencji człowieka

Organizacja, która wdroży technologię Przemysłu 4.0 do swoich procesów, może wprowadzić masową produkcję wyrobów o wyższej jakości przy utrzymaniu niższych kosztów. Dodatkowo, organizacja będzie w stanie wyeliminować ludzkie błędy poprzez wdrożenie automatyzacji, co umożliwi jej uzyskanie większej ilości informacji z linii produkcyjnych. Wymienione wyżej działania mają kluczowe znaczenie w kontekście zwiększenia produktywności oraz jakości. Dla Przemysłu 4.0 oba te aspekty są wspierane przez rozwiązania wideo, o których przeczytasz w tym artykule.

Jak wykluczyć ludzkie błędy? Postaw na rozwiązania cyfrowe!

Firmy dążą do zapewnienia najwyższego poziomu jakości na każdym etapie produkcji. Nieprawidłowości, takie jak źle wykonane części czy uszkodzone elementy mogą prowadzić do wielu problemów. Poniżej kilka z nich:
 • spowolnienie produkcji
 • niska jakość produkcji
 • kosztowne i czasochłonne przeróbki
 • zagrożenia dla środowiska lub bezpieczeństwa
 • zwiększone koszty produkcji
W wielu przypadkach identyfikacja problemów zależy od kontroli jakości, która przeprowadzana jest przez inspektorów. Charakter ich wizyty decyduje o tym, na co zwracają największą uwagę. Mogą oni sprawdzać:
 • Powierzchnie – czy są gładkie i wolne od wad?
 • Części – czy nie są uszkodzone?
 • Śruby, nakrętki i wkręty – czy są wszystkie i zostały prawidłowo włożone?

Produkcja i związane z nią procesy stają się coraz bardziej złożone. Natomiast klienci, stają się coraz bardziej wymagający. Co za tym idzie, firmy muszą znaleźć sposób na ograniczenie ludzkich błędów podczas kontroli jakości.

Obecne rozwiązania w zakresie analizy wideo można wykorzystywać przy automatyzacji wizualnej kontroli jakości, przeprowadzając ja bardziej efektywnie oraz wprowadzając firmę na drogę prowadzącą do bezbłędnej produkcji.

Gdy analityka wideo staje się częścią migracji w kierunku cyfrowej produkcji i zautomatyzowanych procesów, organizacja otrzymuje korzyści, takie jak:

 • Zwiększona wydajność i niższe koszty produkcji 
 • Możliwość prowadzenia działalności przez całą dobę
 • Niższe koszty kadrowe
Co ważniejsze, istnieje również możliwość zbierania danych uzyskanych z wizualnej kontroli jakości. Dane te nie tylko umożliwiają monitorowanie i porównywanie w czasie rzeczywistym, ale także mogą być analizowane w dłuższym okresie, co pomaga w podejmowaniu decyzji, planowaniu produkcji i usprawnianiu procesów.
 

Rozpocznij cyfrową transformację dzięki wizualnej kontroli jakości opartej na AI

Konica Minolta opracowała inteligentne rozwiązanie do wizualnej kontroli jakości (VQI), które bazuje na sztucznej inteligencji oraz kamerach wideo. To pozwala wykorzystać widzenie maszynowe do automatyzacji najważniejszych procesów kontroli wizualnej. Nasze rozwiązanie VQI:
 • Umożliwia identyfikację i wyliczanie błędów, takich jak: defekty, ciała obce i zanieczyszczenia
 • Ocenia wagę każdej zidentyfikowanej nieprawidłowości
 • Rozpoznaje różne produkty na podstawie kodów kreskowych lub etykiet
 • Monitoruje działania za pomocą tablicy rozdzielczej
Współpracujemy z naszymi klientami indywidualnie, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby oraz problemy. Usługa VQI może być wykorzystywana w produkcji, logistyce, magazynowaniu oraz w innych branżach, w których odbywają się wizualne kontrole zapasów, procesów oraz jakości.
 

Wykrywaj wady produkcyjne jeszcze przed wysyłką i zadbaj o pozytywne doświadczenia klientów z branży farmaceutycznej

Firmy logistyczne z branży farmaceutycznej używają plastikowych pudełek wielokrotnego użytku do dostarczania produktów do aptek. Jeśli klient zwraca produkty z powodu uszkodzonych lub zabrudzonych pudełek, jest to dodatkowy, niepotrzebny koszt dla firmy logistycznej.

Wiele firm logistycznych z branży farmaceutycznej w Europie, w tym Phoenix w Czechach, korzysta z naszej usługi VQI, co pozwala im uniknąć dodatkowych kosztów. Oprogramowanie sprawdza pudełka wysyłkowe na linii produkcyjnej pod kątem wad i zanieczyszczeń. Wydaje ono separatorowi specjalne polecenie usunięcia wadliwych pudeł z linii lub wysłania tych niewystarczająco czystych do natychmiastowego umycia. Wspomniany sposób wykorzystania naszej usługi VQI znacznie zmniejsza ryzyko zwrotu produktów przez klientów. 
 

Uniknij kosztów związanych z przestojem drukarki dzięki usłudze VQI

Obecnie, jeden z naszych klientów z branży drukarni przemysłowej, korzysta z usługi VQI do kontroli papieru i wykrywania defektów. Rozwiązanie to natychmiast powiadamia operatorów prasy o wszelkich zidentyfikowanych wadach, umożliwiając im podjęcie działań, zapobiegając przy tym zatrzymywaniu prasy. Ponadto, rozwiązanie VQI dostarcza firmie dane potrzebne do zgłaszania wad producentowi papieru, który wypłaca ewentualne odszkodowania. 

Rozpocznij transformacje przemysłu 4.0 w swojej organizacji

Inteligentne rozwiązanie do wizualnej kontroli jakości, dostosowane do potrzeb Twojej firmy, może zwiększyć wydajność i przewidywalność produkcji, logistyki lub innego procesu przemysłowego. Oprócz zapewnienia firmie dokładniejszych wyników kontroli, wprowadzi również organizację na drogę automatyzacji i cyfryzacji.

Dowiedz się więcej o tym jak rozwiązanie Konica Minolta Visual Quality Inspection może pomóc Twojej firmie wdrożyć transformację przemysłową 4.0.

 
Dla Ciebie od nas: