Windows 10 
[Error loading the WebPart 'AEWidgetCollection_RenderHTMLFile' of type 'AEWidgetCollection.RenderHTMLFile']

Podpis:


TAK: Sterowniki są gotowe i dostępne
***/2018: Sterownik zostanie udostępniony w naszym Centrum pobierania w ***/2018.  Do tego czasu można używać sterownika Windows 8/8.1, logo Windows (WHCK) tylko do wersji Windows 8/8.1.
*1: EFI zapewnia alternatywny sterownik, który umożliwia obsługę podstawowych funkcji drukowania przy użyciu Fiery. Jest on dostępny do pobrania pod adresem http://www.efi.com/support-and-downloads/downloads/
*2: Obecnie obsługiwana jest tylko wersja 32-bitowa, trwa sprawdzanie obsługi wersji 64-bitowej
*3: Ten sterownik jest dołączony do systemu Windows (skrzynka odbiorcza) i obsługuje podstawowe funkcje drukowania
*4: Ten sterownik jest oparty na technologii ministerownika i obsługuje podstawowe funkcje drukowania
*5: EFGIS oznacza języki angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański; inne niż EFGIS oznacza inne języki europejskie
*6: Ten sterownik jest dostępny tylko na dysku CD-ROM. Skontaktuj się z lokalnym dostawcą
*7: Użyj sterownika Windows 8/8.1, logo Windows (WHCK lub kod uwierzytelniania) bez zmian
*8: W przypadku aktualizacji z października 2018 r. oryginalny sterownik systemu Windows 10 będzie działał prawidłowo, jednak jeśli do zainstalowania urządzenia zostanie użyty protokół WSD, nie będzie można uzyskać informacji o urządzeniu. Sterownik gotowy do instalacji WSD zostanie opublikowany między grudniem 2018 a marcem 2019 roku.
UE: W trakcie badania
- : Brak obsługi

Produkty, które nie są wymienione poniżej, nie będą obsługiwane