Windows 10 — aktualizacja z listopada 2019 r. (wersja 19H2)

Firma Konica Minolta przeprowadziła ocenę aktualizacji systemu Windows 10 z 10 listopada 2019 r. i nie stwierdziła żadnych awarii. Nasze sterowniki drukarki dla systemu Windows 10 mogą być używane do drukowania ze środowiska Windows 10 Update z wyjątkiem poniższych produktów.

Uwaga: Ocena poniższych sterowników jest w trakcie przygotowania i zostanie ogłoszona później
  • zewnętrznie opracowane sterowniki
  • sterowniki maszyny PP PS Plug-In