Jak długo trwa instalacja?

Nasi technicy potrzebują zaledwie 30 minut na instalację drukarki i 45 minut na instalację wielofunkcyjnego urządzenia drukującego. Jeśli z jakiegokolwiek powodu instalacja potrwa dłużej, nasz inżynier poinformuje Cię o zaistniałej sytuacji. Dodatkowy czas robocizny zostanie podany w protokole serwisowym i zafakturowany.

Co obejmuje instalacja?

 • Wyrównanie opcjonalnej kasety
 • Połączenie urządzenia z naszym systemem „Customer Support Remote Care".
 • Wprowadzanie ustawień sieciowych (adres IP, brama)
 • Instalację sterownika na jednym komputerze PC lub serwerze
 • Ustawienie skanera (serwer SMTP)
 • Demonstrację dostępu do skrzynki za pomocą połączenia internetowego (tylko w przypadku funkcji Scan-to-Box)
 • Instalację identyfikatorów użytkowników dla wiadomości faksowych (opcjonalnie)
 • Testowe kopiowanie, drukowanie, skanowanie i faksowanie wiadomości
 • Po zakończeniu podstawowej instalacji nasz inżynier przekaże Ci do podpisania protokół odbioru.

Co muszę przygotować przed instalacją?

Aby zapewnić możliwie najsprawniejszy proces instalacji, prosimy o podanie następujących informacji podczas wizyty:
 • Poproś o dostępność i obecność kierownika działu IT.
 • Podczas instalacji nasz inżynier musi posiadać dostęp administratora do komputera PC lub serwera, na którym ma zostać zainstalowany sterownik.
 • Poniższe informacje należy mieć zawsze pod ręką: Adres IP, numer faksu (jeśli dotyczy) i tekst używany jako identyfikator użytkownika dla wiadomości faksowych
 • Upewnij się, że serwer Exchange jest dostępny w celu zainstalowania funkcji skanowania na pocztę e-mail.
 • Zapewnij dostęp do gniazd elektrycznych, sieciowych i faksowych.
 • Zapewnij faks i kabel sieciowy.

Potrzebujesz czegoś więcej?

Jeśli podczas instalacji będziesz potrzebować czegoś innego, co nie zostało wymienione powyżej, nasi inżynierowie mogą pomóc. Wszelkie zadania wykraczające poza podstawową instalację będą wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Dodatkowe zadania zostaną zrealizowane przez inżyniera, jeżeli pozwali na to jego harmonogram. W przeciwnym razie możesz umówić się na kolejną wizytę.
Powrót do centrum wsparcia