Ranking Clarivate: Konica Minolta drugi rok z rzędu w gronie 100 największych innowatorów na świecie

| 21 lutego 2023

Konica Minolta wśród 100 największych na Świecie innowatorów (Top 100 Global Innovators 2023) w rankingu Clarivate – brytyjskiej firmy o globalnym zasięgu świadczącej usługi informacyjne. To drugie z rzędu wyróżnienie dla firmy.


Firma Clarivate, wykorzystując swoje globalne bazy danych, zidentyfikowała firmy i organizacje, które od 2000 roku złożyły co najmniej 500 wniosków patentowych oraz uzyskały co najmniej 100 patentów w ciągu ostatnich 5 lat. Wybrane w ten sposób firmy zostały ocenione pod kątem czterech czynników: „Wpływ”, „Sukces”, „Globalizacja”, „Unikalność”.
 
Konica Minolta dąży do jak najlepszego wykorzystania wartości niematerialnych i prawnych - w tym zasobów ludzkich, zaangażowania klientów oraz zastrzeżonych technologii – aby rozwiązywać społeczne wyzwania, osiągnąć wzrost biznesu w sposób zrównoważony, a także zwiększyć wartość korporacyjną, współpracując z klientami w ramach wspólnych działań.
 
Własność intelektualna jest kluczowym dobrem niematerialnym. Konica Minolta pozostaje zaangażowana w tworzenie nowych wartości dzięki dostarczanym innowacjom. Firma intensyfikuje rozwój w zakresie współtworzenia wartości z klientami, przyczynia się do rozwiązywania problemów społecznych i przyspiesza rozwój działalności poprzez kontynuację odpowiednich inwestycji.
 
Komunikat Konica Minolta - wersja PDF