Konica Minolta uznana za Lidera przez IDC

| 28 lutego 2024

Konica Minolta została uznana za „Lidera” w zestawieniu IDC MarketScape

IDC MarketScape stwierdza, że „Organizacje powinny brać pod uwagę firmę Konica Minolta (...)"Konica Minolta została uznana za „Lidera” w zestawieniu IDC MarketScape: Globalne programy i usługi zrównoważonego rozwoju w obszarze wydruku. Ocena dostawców 2023 (dok #US49892223, grudzień 2023 r.). IDC MarketScape stwierdza, że „Organizacje powinny brać pod uwagę firmę Konica Minolta, szukając dostawcy, który podejmuje zdecydowane działania w celu zmniejszenia wpływu na klimat, jednocześnie promując efektywne wykorzystanie zasobów dla klientów i w ramach własnego łańcucha dostaw”.
 
W raporcie zauważono, że „Inteligentne miejsce pracy (Intelligent Connected Workplace) zapewnia również klientom dostęp do rozwiązań zarządzania informacjami, które mogą zwiększyć wydajność przepływu pracy, dostępną pamięć, bezpieczeństwo i zgodność z przepisami dzięki wykorzystaniu technologii opartych na sztucznej inteligencji”. Podkreślono również, że wykorzystanie cyfrowych treści i zautomatyzowanych przepływów pracy pomaga klientom uzyskać dodatkowe korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju, a firma dąży do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto we własnych działaniach i do 2050 r. wytwarzać swoje produkty w ponad 90% z zasobów obiegowych (materiałów pochodzących z recyklingu i biomateriałów).
 

Filozofia zarządzania

W raporcie wskazano szereg konkretnych mocnych stron Konica Minolta jako „Lidera”, takich jak filozofia, zgodnie z którą może ona tworzyć wartość ekonomiczną i społeczną poprzez innowacje wspierające zrównoważony rozwój. Obejmuje to specjalistyczną wiedzę Konica Minolta w zakresie obrazowania, przetwarzania danych i podejmowania decyzji w oparciu o dane, aby pomóc klientom oraz partnerom w zaspokojeniu ich konkretnych potrzeb w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 

Oceny zrównoważonego rozwoju

W raporcie zwrócono również uwagę na Oceny zrównoważonego rozwoju firmy Konica Minolta w ramach Zoptymalizowanych usług drukowania. Oceny te umożliwiają klientom uzyskanie audytu środowiskowego dla całej floty drukarek za pośrednictwem narzędzia. Całkowity koszt posiadania (TCO) bizWORKPLACE firmy Konica Minolta. W raporcie pochwalono wykorzystanie tego narzędzia, które pozwala klientom określić zużycie energii i materiałów eksploatacyjnych przy jednoczesnym wskazaniu bardziej energooszczędnych opcji oraz redukcji odpadów, a także okresowe raportowanie środowiskowe w celu ciągłej optymalizacji.
 

System certyfikacji zrównoważonych rozwiązań

Raport IDC MarketScape zwraca również uwagę na System certyfikacji zrównoważonych rozwiązań firmy Konica Minolta oraz jej zdolność do identyfikowania i certyfikowania szeregu produktów oraz usług, które zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o rozwiązywaniu problemów środowiskowych i społecznych. Korzystając z tych podstawowych standardów, Konica Minolta ocenia swoje produkty za pomocą trzystopniowego systemu rankingowego. Od czasu wdrożenia Systemu certyfikacji zrównoważonych rozwiązań w 2019 r. rozwiązania te stanowiły 77% całkowitej sprzedaży grupy.  
 

Program odnowionego sprzętu

Wreszcie, raport IDC MarketScape opisuje program odnowionego sprzętu firmy Konica Minolta, a w szczególności wykorzystanie butelek i wkładów z tonerem wielokrotnego napełniania, wydłużenie żywotności materiałów eksploatacyjnych, zwiększone wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu oraz wdrażanie odnowionego sprzętu jako kluczowych elementów instalacji. Raport zwraca również uwagę na program bizhub Refreshed Konica Minolta, który zapewnia europejskim klientom wysokiej jakości odnowione urządzenia wielofunkcyjne w przystępnej cenie, jednocześnie umożliwiając oszczędności w zakresie emisji gazów cieplarnianych (GHG) w porównaniu z zakupem nowych urządzeń.
Jesteśmy dumni, że Konica Minolta została uznana za „Lidera” w zestawieniu IDC MarketScape. IDC przeprowadziło bardzo dokładną i kompleksową ocenę, która dotyczyła naszych możliwości produktowych, portfolio usług i wdrożeń. Uwzględnia również naszą szerszą strategię zrównoważonego rozwoju i plan działania, a także naszą strategię zarządzania i zgodności z przepisami oraz rozwój w tych obszarach. Wykazaliśmy się wysokim poziomem spójności we wszystkich tych elementach, co świadczy o naszych nieustannych wysiłkach na rzecz nie tylko dalszego doskonalenia działań Konica Minolta w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale także dalszego wspierania i ułatwiania wysiłków naszych klientów.