Dispatcher Paragon


Skuteczna kontrola nad kosztami dzięki zoptymalizowanemu drukowaniu


W dzisiejszych czasach każdej organizacji – małej firmie, korporacji, organizacji publicznej czy ośrodkowi edukacyjnemu – zależy na jak największej transparentności i kontroli nad kosztami. Jednym z niezbędnych elementów jest dokładny wgląd we wszystkie operacje drukowania, tak aby w razie potrzeby można było obciążyć kosztami zespoły, działy i użytkowników. Firma Konica Minolta oferuje idealne rozwiązanie do realizacji tego celu – aplikację Dispatcher Paragon.


Cykl produkcji według Paragon Workflow

Dispatcher Paragon workflow

Zarządzanie budżetem oraz limitami

Zarządzanie budżetem oraz limitami
 • Łatwość przydzielania budżetu: Administrator może przydzielać indywidualne budżety różnym użytkownikom – ułatwia to ograniczanie działań związanych z drukiem dla konkretnych użytkowników, co pozwala kontrolować koszty drukowania, skanowania oraz faksowania.
 • Okresowe resetowanie budżetu: Budżety przydzielone poszczególnym użytkownikom oraz grupom użytkowników są najlepiej zarządzane poprzez automatyczne resetowanie lub doładowanie w określonych odstępach. Oszczędza to administratorowi tak przyziemnego działania. Możliwe jest również resetowanie oraz zmienianie budżetów i limitów ręcznie, co umożliwia wyjątkowe zlecenia związane z drukiem.
 • System płatności: Dispatcher Paragon oferuje różne wygodne opcje doładowywania kont użytkowników:
  • Doładowanie przy kasie: Operator kasy pobiera pieniądze od użytkownika, które następnie zapisuje na konto użytkownika za pośrednictwem aplikacji Dispatcher Paragon Cash Desk Management.
  • Doładowanie samoobsługowe: Za pośrednictwem kasy automatycznej użytkownicy mogą dokonać wpłaty (monety i banknoty) bezpośrednio na swoje konto.
  • Doładowanie przy pomocy karty kredytowej: Za pośrednictwem systemu PayPal lub DIBS

Centralne zarządzanie rolami oraz użytkownikami

Centralne zarządzanie rolami oraz użytkownikami
 • Scentralizowane zarządzanie użytkownikami: Indywidualnymi prawami dostępu użytkownika do urządzeń wielofunkcyjnych w celu korzystania z funkcjonalności związanych z kopiowaniem, drukowaniem, skanowaniem oraz faksowaniem można łatwo i wygodnie zarządzać centralnie.
 • Role dostępowe użytkownika: Administrator może przyznawać użytkownikom różne poziomy dostępu do urządzeń oraz funkcjonalności urządzeń. Poziomami można z łatwością zarządzać poprzez tworzenie odpowiednich ról użytkownika.
 • Scentralizowane zarządzanie uwierzytelnianiem: Rodzaje logowania użytkowników na urządzeniu obejmują uwierzytelnianie przy pomocy karty, potwierdzenie tożsamości użytkownika oraz uwierzytelnianie przy pomocy numeru PIN, przy czym to administrator określa który rodzaj uwierzytelniania użytkownika powinien być aktywny.

Przydzielanie i refundacja kosztów

Przydzielanie i refundacja kosztów
 • Monitorowanie i rozliczanie druku: W celu umożliwienia łatwej kompilacji kompleksowych historii wydruków wszystkie działania związane z drukiem w sieci mogą być śledzone w czasie rzeczywistym. Zintegrowany terminal rozwiązania Dispatcher Paragon zapewnia szczegółowe rozliczenia dotyczące kopiowania, skanowania oraz faksowania (możliwe również za pośrednictwem terminali zewnętrznych).
 • Elastyczne rozdzielanie kosztów: Administrator może przydzielać użytkowników do konkretnych centrów kosztów, a każdy użytkownik może indywidualnie wybierać odpowiednie centrum kosztów lub projekt przed drukowaniem.
 • Indywidualne obliczanie cen: Różnym urządzeniom, centrom kosztów oraz użytkownikom można przydzielać indywidualne cenniki. Dlatego też nawet w różnorodnej infrastrukturze druku możliwe jest dokładne obliczenie kosztów druku.
 • Monitorowanie urządzeń innych producentów: Monitorowanie zleceń związanych z drukiem może objąć całość korporacyjnej infrastruktury druku, co oznacza, że jest to również możliwe dla urządzeń firm innych niż Konica Minolta.

Szczegółowe raporty na temat kosztów i wydruków

Szczegółowe raporty na temat kosztów i wydruków
 • Raporty sieciowe: Łatwe tworzenie szczegółowych przeglądów oraz elastycznych raportów, które mogą obejmować wszystkie działania pojedynczych użytkowników oraz grup użytkowników – ułatwia to monitorowanie kosztów w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym, jak i na przestrzeni dłuższych okresów.
 • Raporty zarządcze: Automatyczne kompilacje oraz kompilacje na żądanie w przypadku tego typu raportów dostarczają zarządowi firmy kompleksowy przegląd informacji dotyczących całości środowiska druku w wyraźnie poukładanej strukturze oraz w łatwym do zrozumienia układzie.
 • Eksportowanie wyników raportów: Eksportowanie raportów do różnych formatów ułatwiające i przyspieszające udostępnianie wyników.
 • Zautomatyzowane tworzenie raportów: Funkcja ustalania harmonogramu, która generuje raporty automatycznie w ustalonych odstępach (co miesiąc, co kwartał lub co rok) zapewnia jeszcze bardziej kompleksowy przegląd.

Pobierz broszurę dotyczącą produktu, aby mieć wszystkie informacje pod ręką.

Dispatcher Paragon - BROSZURA
Dispatcher Paragon datasheet thumbnail

Skontaktuj się

Skontaktuj się