YSoft SafeQ


Ochrona danych firmowych dzięki kontroli dostępu i śledzeniu zadań


Firmy i środowiska korporacyjne ze wszystkich branż zaliczają bezpieczeństwo i ochronę danych do najważniejszych wyzwań. Niekontrolowany dostęp do sprzętu firmy, jak również informacji wrażliwych i poufnych nadal stanowi poważne ryzyko. YSoft SafeQ Print Management znacznie zmniejsza te i inne zagrożenia, ponieważ wszelkie czynności drukowania, kopiowania i skanowania mogą być śledzone, a dostęp użytkownika do urządzeń wyjściowych kontrolowany i ograniczany centralnie. Dzięki połączeniu bezpieczeństwa druku, kontroli dostępu do urządzeń i zabezpieczeń dokumentów, SafeQ skutecznie spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa firm dzięki łatwej definicji przejrzystych reguł dostępu dla użytkowników i centralnemu śledzeniu czynności użytkowników.


YSoft SafeQ workflow

YSoft SafeQ

YSoft SafeQ

Zabezpieczenie wydruku

  • Dostęp kontrolowany przez administratora
  • Bezpieczne wydawanie zadań wydruku
  • Wydruk podążający

Kontrola dostępu do urządzeń

  • Uwierzytelnianie za pomocą karty identyfikacyjnej
  • Uwierzytelnianie za pomocą kodu PIN
  • Uwierzytelnianie za pomocą nazwy użytkownika i hasła

Bezpieczeństwo dokumentów

  • Bezpieczny dostęp do dokumentów osobistych
  • Szyfrowanie dokumentów

Pobierz broszurę dotyczącą produktu, aby mieć wszystkie informacje pod ręką.

YSoft SafeQ - broszura
YSoft_SafeQ_Security-thumbnail

Skontaktuj się

Skontaktuj się