Remote Deployment Distributor


Szybko i wydajnie: zbiorcza regulacja ustawień urządzenia


W obliczu ciągłych zmian technicznych i ewolucji firmy muszą usprawnić swoje procesy w celu zwiększenia wydajności i umożliwienia pracownikom wykonywania rutynowych zadań w jak najkrótszym czasie. W szczególności administratorzy muszą regularnie zmieniać i dostosowywać liczne ustawienia, aby sprostać pojawiającym się nowym potrzebom. W przypadku wykonywania tych prac ręcznie proces ten jest bardzo czasochłonny i podatny na błędy ludzkie i pominięcia.

Firma Konica Minolta opracowała rozwiązanie Remote Deployment Distributor, aby umożliwić szybkie i zdalne wdrażanie nowych ustawień praktycznie do dowolnej liczby urządzeń. Narzędzie ułatwia konfigurowanie ustawień dla wielu urządzeń: wymagane ustawienia można najpierw przygotować w aplikacji, a następnie wspólnie wdrożyć na wszystkich wybranych urządzeniach — uwalniając administratorów IT od żmudnych, powtarzalnych zadań.


Remote Deployment Distributor workflow

Remote Deployment Distributor

Remote Deployment Distributor

Centralizacja

  • Centralne narzędzie do konfiguracji urządzeń
  • Przenoszenie ustawień pomiędzy urządzeniami
  • Wdrażanie edytowanych informacji
  • Zdalne przetwarzanie
  • Wiele urządzeń
  • Instalacja na miejscu

Ustawienia urządzenia

  • Ogólne ustawienia urządzenia
  • Ustawienia administratora
  • Ustawienia SSL
  • Hasło administratora

Pobierz broszurę dotyczącą produktu, aby mieć wszystkie informacje pod ręką.

Remote Deployment Distributor - broszura
Remote_Deployment_Distributor_device-manage-thumbn

Skontaktuj się

Skontaktuj się